Novinky

Zpráva ŽÍT JAKO OSTATNÍ
Zpráva ŽÍT JAKO OSTATNÍ

9,5 tisíce lidí s mentálním postižením žije v sociálních službách, které nesplňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti.