O nás

MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU

Podporujeme lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké. Snažíme se, aby mohli žít samostatný život podle svých představ a možností. Hájíme jejich práva a prosazujeme změny ve společnosti, které vedou k zachování jejich důstojnosti.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. je zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké již přes 50 let. Máme více jak 7000 členů v 57 pobočných spolcích ve 14 krajích České republiky. 
 

CO DĚLÁME

Hájíme práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Pomáháme lidem s mentálním postižením žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Učíme lidi s mentálním postižením nové dovednosti. Učíme ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se s lidmi s mentálním postižením. Jednotlivé projekty a aktivity naleznete v této sekci.
 

CO PROSAZUJEME

Prosazování práv a zájmů lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Jednotlivé body a principy práce naleznete v této sekci.
 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ 

naleznete  na našem facebookovém profilu, v Aktualitách, na Youtube kanálu, nebo můžete odebírat náš Newsletter.
 

Jsme aktivním členem těchto uskupení

Národní rada lidí se zdravotním postižením (NRZP) – národní zastřešující organizace lidí se zdravotním postižením. www.nrzp.cz

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)– neformální sdružení organizací a jednotlivců, kteří bojují za to, aby lidé s postižením mohli žít ve svém přirozeném a známém prostředí a nemuseli trávit svůj život pobytové službě ústavního typu daleko od rodiny, známých a svých kořenů. www.jdicz.eu

Inclusion Europe – evropská organizace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. www.inclusion-europe.org

Inclusion International světová organizace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. www.inclusion-international.org
 

Spolková činnost 

V našich pobočných spolcích probíhá bohatá spolková činnost – přátelská setkání, sdílení a vzdělávání, volnočasové aktivity, sportovní kroužky, výlety či společenské akce. Pokud se chcete stát členem spolku, informace naleznete zde.
 

Republikový výbor SPMP ČR

Republikový výbor je statutárním orgánem Spolku. Členové Republikového výboru jsou: předseda a místopředsedové Spolku, další zástupci zvolení Národní konferencí a ředitelka spolku. Členové Republikového výboru jsou ze všech krajů ČR a jsou mezi nimi rodiče lidí s mentálním postižením, dobrovolníci z komunit a další zainteresované lidé (např. ze služeb). Republikový výbor má v současné době 19 členů. Republikový výbor se schází nejméně čtyřikrát do roka.

Republikový výbor řídí činnost Spolku a zastupuje Spolek ve styku s jinými organizacemi, institucemi a úřady státní správy v České republice a v zahraničí.

Seznam členů výboru a jejich kontakty najdete zde.
 

Stanovy SPMP ČR

Ve Stanovách SPMP ČR schválených Národní konferencí SPMP ČR najdete všechny důležité informace o struktuře, poslání, činnosti Spolku. Stanovy si můžete otevřít a stáhnout zde.