Konference "MŮJ DOMOV II" je celá na našem Youtube kanálu

Odborná, a široké veřejnosti přístupná, KONFERENCE SPMP ČR: MŮJ DOMOV II s podtitulem „Samostatný život a bydlení lidí s mentálním postižením“ proběhla v září v rámci XVII. Národní konference SPMP ČR v aule pražské České zemědělské univerzity.

Záznam celé zářijové konference, celkem dohromady 8 příspěvků a následné diskuze, naleznete na našem YouTube kanále:

Snažili jsme se pojmout téma samsostaného života a bydlení co nejšířeji: ze strany rodičů a jejich obav během osamostatňování dítěte, ze strany poskytovatelů služeb, z pohledu krajské správy a také z pohledu na budoucnost komunitních služeb.

Mnohé příspěvky byly zaměřeny na aktivity pečujících rodičů, které přispívají jak osobnímu rozvoji dětí s mentálním postižením, tak rozvoji jich samotných.

Děkujeme za účast a doufáme, že záznam oceníte.

Konference byla pořádaná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu vlády České republiky.