Jyrki Pinomaa - velký rozhovor s předsedou Inclusion Europe

Jyrki Pinomaa vedl minulý rok celodenní workshop pro rodiče v rámci našeho projektu Doprovázení.

Rozhovor nejen o bydlení a kvalitě života s předsedou Inclusion Europe vedla ředitelka SPMP ČR Camille Latimier.

Celý rozhovor jsme opatřili titulky, ať je přístupný co nejvíce zájemcům. 

Jyrki Pinomaa je z Finska. Má čtyři děti, z nichž dvě dospělé mají kombinované postižení. Od roku 1986 se angažuje na národní i mezinárodní úrovni ve prospěch lidí s mentálním postižením (ředitel Nadace Aspa). V současné době je předsedou Inclusion Europe a prezidentem Inclusion Finland. Jeho tématem a profesním zaměřením je především podpora příležitostí v oblasti bydlení a autonomní způsob života lidí s postižením.

Děkujeme za případné sdílení!