Konference SPMP ČR "Můj domov II"

Odborná, a široké veřejnosti přístupná, KONFERENCE SPMP ČR: MŮJ DOMOV II proběhla minulou sobotu v rámci XVII. Národní konference SPMP ČR v aule pražské České zemědělské univerzity.

Konferenci s podtitulem „Samostatný život a bydlení lidí s mentálním postižením“ zahájila předsedkyně SPMP ČR Ivana Ambrosová. Dohromady jsme měli 8 příspěvků, které se na otázky bydlení a osamostatňování dívali ze všech možných stran: ze strany rodičů a jejich obav během osamostatňování dítěte, ze strany poskytovatelů služeb, z pohledu krajské správy a také z pohledu na budoucnost komunitních služeb. Mnohé příspěvky byly zaměřeny na aktivity pečujících rodičů, které přispívají jak osobnímu rozvoji dětí s mentálním postižením, tak rozvoji jich samotných.

Jsme rádi, že se nám povedlo sestavit opravdu pestrou paletu příspěvků, které snad přispějí k lepšímu uvažování o budoucnosti dětí s mentálním postižením.

Šárka Káňová, členka SPMP ČR a vedoucí Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky na Západočeské univerzity v Plzni, se zaměřila na kvalitu a dostupnost vybraných komunitních pobytových služeb.

Anna Králová, studentka speciální pedagogiky ze Západočeské univerzity v Plzni, představila videoprojekci o životě jedné malé domácnosti z pohledu uživatelů i poskytovatelů služby.

Kamila Strachoňová z Pohody mluvila o důležitosti budování vztahu a spolupráci s rodinnými příslušníky uživatelů služby chráněné bydlení.

Case-managerka z pražského magistrátu Dita Vojířová přinesla pohled „z druhé strany“: osvětlila nám, jak fungují v rámci sociální práce a case-managementu krajské a obecní samosprávy. Ty by měly, v ideálním případě, navazovat a řídit smysluplnou spolupráci mezi úřady, sociálními službami, lidmi s potřebou podpory a pečujícími.

Petra Odstrčilová, zakladatelka Modrý klíč o.p.s., se zaměřila na časovou osu života každého z nás, která se promítá do našich ambicí, obav a zkušeností. Ty pak ovlivňují náš celoživotní dialog s dítětem s handicapem.

Ivana Kmochová, koučka a maminka dívky s mentálním handicapem, mluvila o motivacích a práci se strachy. Postupné překonávání překážek vede k většímu sebevědomí dítěte s postižením i k postupnému přijetí nových situací pečujícími rodiči.

Jana Stejskalová, koordinátorka Z HNÍZDA, představila dosavadní práci této iniciativy. Jedná se o spolupráci SPMP se skupinami rodičů, které se zasazují o vznik nových komunitních služeb v místě svého bydliště.

Na závěr jsme viděli film o sociálně aktivizační službě Berkana SAS, kterou zřizuje spolek UCHO. Berkana zahájí svou činnost od října v Domažlicích. Její vznik je zatím největším úspěchem Z hnízda!

Ján Zajíc, zástupce pražské skupiny rodičů Z hnízda, mluvil o své motivaci pro vytváření lepší budoucnosti pro svoji dceru s mentálním handicapem. Bylo to jasné a stručné a inspirující. 

Hned po skončení konference se nám ozvali další zájemci, kteří by se aktivity Z Hnízda chtěli účastnit.

Děkujeme všem, přednášejícím a všem zájemcům, za účast!

Konference byla pořádaná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu vlády České republiky.