Nesouhlasíme s návrhem novely vyhlášky o sociálních službách

MPSV ČR publikovalo návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška nově stanoví maximální sazby úhrad za ubytování a stravování ve službách domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář.

Dále se zvyšuje hodinová sazba za služby u osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podpory samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb a chráněného bydlení.

Dokumenty zde: Předkládací zpráva, Návrh vyhlášky s odůvodněním, Platné znění s vyznačením změn

Nemůžeme akceptovat zvýšení platby za hodinu služby předtím, než bude adekvátně valorizován příspěvek na péči!

Zvýšení sazeb v důsledku znamená, že bude lidem s postižením poskytováno méně hodin podpory. Je zapotřebí, aby byla nejdříve provedena valorizace příspěvku na péči.

Lidé s postižením a uživatelé sociálních služeb si konečně zaslouží takovou podporu, aby mohli žit důstojně!