OPĚT O NÁS BEZ NÁS

OPĚT O NÁS BEZ NÁS a to během českého předsednictví v Radě Evropské unie!

Společné prohlášení SPMP ČR a Inclusion Europe:

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 20. a 21. září v Praze konferenci o zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Předsednická konference o integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Konference je součástí českého předsednictví v Radě EU.

Konference trvá 2 dny.

Součástí konference je 7 panelů.

A celkem 36 míst pro řečníky.

Z 36 řečnických míst pouze 3 připadají na organizace osob se zdravotním postižením.

(Tři nejvíce zastoupené kategorie řečníků jsou politici s 10 řečníky, poskytovatelé služeb se 7 a zaměstnavatelé se 6 řečníky*).

Není to poprvé, co konference v rámci předsednictví hovoří o lidech se zdravotním postižením bez účasti lidí se zdravotním postižením.

Je nepřijatelné, aby lidé se zdravotním postižením byli na konferencích o lidech se zdravotním postižením tak zjevně nedostatečné zastoupeni.

Neexistuje žádná omluva pro to, aby úřady nezapojily osoby se zdravotním postižením a jejich organizace. Účast je právem a klíčovou zásadou pro tvorbu politik a dialog.

Zklamáním je také skutečnost, že mezi řečníky nejsou lidé s mentálním postižením.

Ve většině zemí EU zůstává jejich míra zaměstnanosti na otevřeném trhu práce zanedbatelná. Taková konference může být vhodnou příležitostí k diskuzi na toto téma.

Z Česka nebo jiných zemí EU mohla být pozvána spousta lidí s mentálním postižením, kteří mohli poskytnout poznatky o zaměstnávání, podpoře zaměstnávání a dalších tématech relevantních pro konferenci.

 

(*Pro upřesnění: Tento text není o kvalitě přítomných řečníků. Je komentářem k nepřijatelné praxi vylučování osob se zdravotním postižením z akcí o lidech se zdravotním postižením).

Anglické znění prohlášení a další informace naleznete zde: https://www.inclusion-europe.eu/nothing-about-us-without.../