Proběhla 17. Národní konference SPMP ČR

O víkendu se konala 17. Národní konference SPMP ČR v aule pražské České zemědělské univerzity. Proběhly volby Republikového výboru a na pozici Republikového kontrolora SPMP ČR, a delegáti konference taktéž zvolili novou předsedkyní SPMP ČR Ivanu Ambrosovou. Gratulujeme!

Konferenci navštívil i náš dlouholetý bývalý předseda, pan doktor Josef Kvapilík s manželkou. Čestnými členy SPMP ČR se stali: Zuzana Bláhová, Roman Matoušek, Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D., Jaroslava Kellerová, Vratislav Marx, Jana Plšková, Karel Tošner. Gratulujeme a děkujeme za vaši práci pro SPMP ČR!

Během neděle proběhlo hodnocení uplynulých čtyř let, do kterých tak zásadně zasáhla epidemie Covid-19. Hodnocení těchto let z pohledu úspěchů (ale i neúspěchu) organizace provedly ředitelka SPMP ČR Camille Latimier a místopředsedkyně SPMP ČR Jitka Soldánová.

Zprávy o hospodaření od roku 2018 do 2022, přednesli Petr Kučera, předseda Republikové kontrolní komise a Markéta Dlouhá, finanční manažerka SPMP ČR. Poté Camille Latimier představila plán budoucích aktivit do roku 2026 – pod výstižným názvem „BUDOUCNOST a SAMOSTATNOST aneb jak podpořit rodiny při plánování budoucnosti“. Držte nám palce, ať se nám co nejvíce z těchto cílů podaří uskutečnit!

Přinášíme Vám aspoň malý výběr fotek z těchto dvou dnů.

Součástí konference byl i sobotní odborný blok s názvem MŮJ DOMOV II - Samostatný život a bydlení lidí s mentálním postižením, který navazoval na naše dlouholeté úsilí v těchto oblastech. O řečnících a přednesených tématech vás budeme informovat v dalším příspěvku.