Vydali jsme brožuru Smrt a truchlení

Brožura Smrt a truchlení obsahuje srozumitelně podané informace o tom, co je to smrt, co znamená pro člověka smrt někoho blízkého, co může člověk v takové situaci cítit a prožívat a jak se s tím může vyrovnat

Píše se zde také o tom, co čeká pozůstalé po smrti blízkého, co se děje s tělem mrtvého a jak může probíhat rozloučení a pohřeb.

Tato publikace má sloužit zvláště jako podpora pro pečující a další blízké lidí s postižením, aby jim pomohla toto smutné a nelehké téma uchopit a v případě potřeby jej zprostředkovat.

Protože se téma smrti blízké osoby týká každého, myslíme si, že je dobré ho otevírat i v případě, že se nic takového neděje. Je lepší být citlivě připravován, aby člověk pak mohl nastalou situaci lépe zvládnout.

Brožuru si u nás můžete objednat v tištěné podobě anebo stáhnout ve formátu PDF. Obojí je zdarma (u tištěné podoby platíte pouze poštovné).