PORADNA

Svéprávnost

Plné svéprávnosti dosahujeme v 18 letech.

V případě, že člověku hrozí, že si svým právním jednáním závažně ublíží, může jeho okolí navrhnout omezení svéprávnosti, ale jedině tehdy, když neexistuje mírnější řešení.

Více než omezení svéprávnosti potřebuje  člověk kolem sebe lidi, kteří ho mají rádi a jsou s ním v častém kontaktu. Lidi, kterým člověk důvěřuje a je schopen a ochoten se s nimi poradit, než něco koupí nebo podepíše.

 

Možnosti podpory v oblasti právního jednání

 1. Smlouva o nápomoci (nápomoc při rozhodování) – člověk zůstává svéprávný, je tzv. podporovaný, a kdo mu pomáhá, je podpůrce. Podpůrce nemůže člověka s postižením nikde zastupovat, ale může jej doprovázet – na úřady, k lékaři, při jednáních v sociálních službách atd. Může podávat žádost o zneplatnění smluv uzavřených podporovaným. Podporovaný člověk by měl být schopen se právních jednání účastnit osobně a s podporou se rozhodovat. Návrh Smlouvy o nápomoci musí schválit soud.
   
 2. Zástoupení členem domácnosti – zastoupený člověk zůstává svéprávný, ale vzhledem ke svému postižení většinou není schopen účastnit se právních jednání a sám si něco vyřídit. Zastupující za něj může právně jednat, ale jen v běžných věcech. Když jde o závažnější věci, musí rozhodovat soud. Návrh na Zastoupení musí schválit soud.
   
 3. Opatrovník bez omezení svéprávnosti – opatrovaný člověk zůstává svéprávný. Tento nástroj bývá často volen tehdy, když má člověk lehčí postižení a potřebuje menší míru podpory, ale nemá kolem sebe nikoho, kdo by s ním mohl uzavřít Smlouvu o nápomoci a být jeho podpůrcem. Dobrým nástrojem může být taky u člověka, který vzhledem ke svému fyzickému postižení má ztížené cestování a přesuny z místa na místo. Člověk je svéprávný, takže právně jedná sám, nebo jej může zastupovat opatrovník. Návrh na opatrovnictví musí schválit soud.
   
 4. Opatrovník s omezením svéprávnosti - člověk může právně jednat samostatně v běžných denních věcech. Má ale omezenou svéprávnost v určitých oblastech a opatrovník má právo jej zastupovat. V našich podmínkách se o tomto nástroji může uvažovat v případě, že člověk není schopen ovládat své impulzivní jednání či není schopen a ochoten před případným jednáním se s někým poradit. Návrh se odesílá na soud. Soud nařídí jednání o svéprávnosti, zde už nestačí jen schválení soudu.
   

Co vás čeká u nás v Poradně

Společně zjišťujeme: 

 • Kde člověk s postižením potřebuje pomoc a podporu?
   
 • Jak by měla taková podpora vypadat?
   
 • Kdo bude pomáhat a podporovat a co konkrétně kdo bude dělat?
   
 • Jak je možné zvýšit dovednosti člověka se zdravotním postižením?
   
 • Zda opravdu hrozí to, že si člověk svým jednáním ublíží. Jaké jsou vaše obavy? 

Na základě toho doporučíme vhodné řešení.

Pokud s naším doporučením souhlasíte, společně s právníkem vytvoříme návrh na soud.

Pomáháme s případným odvoláním, pokud soud rozhodne jinak, než bylo vaše přání.

Pokud se jedná o navrácení svéprávnosti, nabízíme přípravu na soudní jednání a případně pomoc a zastupování u soudu.

 

Naše poradenství je bezplatné.