SROZUMITELNÝ ÚŘAD: PRŮVODCE PRO SENIORY

Tento průvodce shrnuje životní situace, které senioři nejčastěji řeší. Množství jednoduchých ilustrativních příkladů umožňuje lepší pochopení popisovaných témat. A především nabízí orientaci v možnostech, jak tyto situace řešit.

Publikace podává základní informace o oblastech:

  • aktivní život ve stáří
  • důchodové zabezpečení,
  • sociální dávky,
  • sociální služby

a spoustu dalších! 

V současnosti připravujeme tištěnou podobu brožury, ale již nyní vám ji nabízíme k dispozici v elektronické podobě.

Stahujte publikaci zde: https://1url.cz/9K6gw

Tato publikace vznikla ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.