Co děláme

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace vznikla v rámci projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze", který je spolufinancován Evropskou unií.

Naší hlavní snahou je podpořit uživatele v dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Jsme si vědomi toho, že každý člověk má své limity. Nejdeme přes ně. Snažíme se stavět na tom, co člověk a jeho rodina chce a potřebuje adekvátně jeho/jejím možnostem.

Naše odbornost není v tom, že víme lépe než člověk sám či jeho blízcí, co a jak přesně dělat, ale že umíme a chceme hledat. Koukáme raději dopředu. A jsme možná trochu otravní, protože chceme, aby se na tom koukání dopředu podílelo vždy co nejvíce lidí (rodina, příbuzní, kamarádi, známí, služby atd.). A hlavně člověk, o jehož situaci a budoucnost se jedná.

V rámci sociální rehabilitace se zaměřujeme především na tyto oblasti:

  • přípravu na osamostatnění a provázením procesů změn s tím souvisejících
  • hledáním smysluplného naplnění času
  • zapojování člověka s postižením do běžných činností
  • budováním a udržování sociálních vztahů a neformální podpory

PRO KOHO JE SLUŽBA VHODNÁ

Pro lidi s mentálním postižením, autismem, lidi s chováním náročným na péči a jejich blízké, kteří mají trvalé bydliště v Praze.

Pro osoby s postižením, které jsou ohroženi umístěním do ústavu mimo území Prahy nebo se z mimopražského zařízení vrátili nebo chtějí do Prahy vrátit.

Služba je vhodná pro lidi od 16 – 65 let. Kapacita služby je 8 uživatelů.

O CO SE SNAŽÍME

Snažíme se, aby lidé s mentálním postižením mohli žít důstojný, spokojený a smysluplný život:

  1. Podporujeme lidi s mentálním postižením, aby mohli žít svůj život podle svých představ.
  2. Podporujeme a rozvíjíme samostatnost a občanství člověka s mentálním postižením.
  3. Pomáháme předcházet institucionalizaci mimo HMP.
  4. Pomáháme hledat cestu za pozitivní změnou v životě člověka.
  5. Spolupracujeme s blízkým okolím člověka a pomáháme udržovat a budovat vztahy.
  6. Pracujeme také s lidmi s těžším postižením nebo s chováním náročným na péči (PAS, PAS+ atd.), kteří jsou nejvíce ohroženi propadáváním sociálního systému a není tak pro ně dostupná většina sociálních služeb.

JAK TO DĚLÁME

Hledáme, co člověk s postižením rád dělá, co rád nedělá, jak si představuje svojí budoucnost, jaké mé sny a jakou podporu k tomu potřebuje. Hledáme malý cíl, na kterém můžeme začít společně pracovat. Během toho člověk získává zkušenosti a naučí se nové dovednosti. Malý cíl ale musí směřovat k cíli většímu, ke kterému se zdoláváním menších kroků a pokroků dostáváme.

Např. chce člověk s postižením začít bydlet jinde než doma (nebo to chce jeho rodina). A to samo sebou nejde jen tak ze dne na den. Tak společně rozvíjíme takové dovednosti a představy, které pomohou k dosažení cíle (začít můžeme např. i „jen“ tím, že člověk doma může rozhodovat o malých věcech – do jakého hrníčku chce nalít čaj – a že doma dají prostor, aby mohl udělat něco sám (třeba si jen nasypat cukr do čaje).

Sdílíme zkušenosti také s pečujícími osobami nebo službami. Vyhledáváme v okolí možnosti a příležitosti smysluplného trávení času a setkávání se s lidmi podobných zájmů, podobného věku. Podporujeme a vyhledáváme situace, kde se člověk může o sobě rozhodovat a učit se to.

S člověkem s postižením se obvykle potkáváme jednou týdně u nás v kanceláři, doma, venku, v psychiatrické nemocnici. Spolupracujeme s blízkým okolím člověka, v případě potřeby nabízíme psychologickou podporu. Pokud se jedná o člověka, který má nebo měl chování náročné na péči, můžeme vytvořit analýzu prostředí a plán podpory pozitivního chování.

Náš přístup je založen na respektu k člověku s postižením i jeho blízkých. Spíše hledáme, co jde a jak, než co nejde a proč. Pomáháme si při práci různými metodami: přístupem zaměřeným na člověka, podporou pozitivního chování, videotréninkem interakcí aj. Používáme také ale selský rozum a lidskost.

CO NEDĚLÁME

Nejsme asistenční služba. Neděláme úkoly za člověka. Snažíme se přijít na to, v čem by se mohl člověk rozvíjet tak, aby to pro něj bylo smysluplné v jeho běžném životě.

Neučíme tedy krájet chleba. Podpoříme ho a přizveme případně další lidi nebo služby, aby tuto dovednost pomáhali rozvíjet. My se ale především pídíme po tom, k čemu to člověku v životě bude a k čemu takovou dovednost bude potřebovat.

Neděláme ani kurzy hospodaření s penězi, cestování atd. Jsme tu pro jednotlivce. Každý má svou zakázku. Každý je jedinečný.

Sociální rehabilitaci SPMP ČR vnímáme jako cestu za pozitivní změnou v životě člověka. Na této cestě lidem s mentálním postižením pomáháme a podporujeme tak, aby ke změně mohli dojít. Spolupracujeme také s blízkým okolím člověka s postižením, dalšími sociálními službami a vyhledáváme další (i neformální) zdroje, které mohou změnu podpořit a pomoci ustát.

OTEVÍRACÍ DOBA a KONTAKT

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Sociální rehabilitace
Karlínské náměstí 59/12
186 03 Praha 8
tel.: 608 616 330

Kontaktní osoby:
Petra Kopička 
petra.kopicka@spmpcr.cz
Martina Prokopová martina.prokopova@spmpcr.cz

Termíny se zájemci o službu se domlouvají telefonicky nebo e-mailem, případně i osobně v kanceláři SPMP ČR v pracovní dny:

Pondělí: 9:00 – 16:00

Úterý: 9:00 – 14:00

Středa: 9:00 – 15:00

Čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 13:00

V těchto dnech se věnujeme také ambulantnímu poskytování služby. Terénní služba je stanovena ve stejných pracovních hodinách. Domluva je vždy individuální – dle dohody.