Co děláme

Sociální rehabilitace

Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Prahu.

Kontaktní osoba: Petra Kopička

petra.kopicka@spmpcr.cz 

770 626 202

Projekt TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO ZAŘÍZENÍ MIMO HL. M. PRAHU (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662) je spolufinancován Evropskou unií.