Rozhovor s ředitelkou Camille Latimier v Novém prostoru

Odkaz na nové číslo zde.

Ředitelka SPMP ČR Camille Latimier zde mluví o přístupné společnosti, snadném čtení a překonávání bariér.

"Musíme více bojovat s předsudky a uvědomit si, že lidé s mentálním postižením nejsou závislí lidé a že jsou schopni na základě srozumitelných informací rozhodovat o svých životech samostatně."

Podpořte dobrou věc, kupte si Nový prostor a čtěte. Děkujeme!