Co děláme

Přístupná společnost - Sebeobhájci

Máte nějaké znevýhodnění?

Zajímáte se o dění kolem sebe?

Chcete se naučit říct svůj názor, postavit se za sebe a za druhé? 

Pak se můžete stát sebeobhájcem.


Co může dělat sebeobhájce?

učí se nové dovednosti

učí se znát svá práva a povinnosti

snaží se měnit věci, které se mu nelíbí (například doma nebo v práci)

pomáhá ostatním lidem se znevýhodněním

setkává se s dalšími sebeobhájci na společných schůzkách

pomáhá s osvětou veřejnosti

sdílí své zkušenosti

pomáhá s úpravou textů do snadného čtení
 

Proč jsou sebeobhájci důležití?

Protože s jejich pomocí se může zlepšit život mnoha lidem.

Pomáhají změnit společnost tak, že sdílí s ostatními lidmi své zkušenosti a znalosti.

Podívejte se na video o konzultaci přístupnosti v Národním muzeu

Cílem návštěvy je vytvoření průvodce výstavou ve snadném čtení, který by si zájemci mohli při prohlídce zapůjčit. Už brzy bude hotov! V rámci spolupráce s Národním muzeem převádíme do snadného čtení také texty na jejich webových stránkách. Úvodní stránka zde: https://www.nm.cz/navstivte-nas/narodni-muzeum-bez-barier/informace-dle-metodiky-snadneho-cteni

Podívejte se na výsledky Kurzu komunikačních dovedností  – manuál a videa ke kurzu:

Kurz komunikačních dovedností probíhal v letech 2022-2023 a byl určen lidem s mentálním postižením, kteří chtěli zlepšit své komunikační dovednosti.

Rozhodli jsme se vytvořit manuál ke kurzu tak, aby jej mohli využít odborní pracovníci i jiných organizací a třeba kurz opakovat se svými sebeobhájci.

Manuál pro lektory ke stažení zde.

Během kurzu jsme se rozhodli také natočit k jednotlivým aktivitám názorná videa, která mají kurzistům pomoci jednotlivé pojmy pochopit. Součástí videí jsou i ukázky jednotlivých konverzací.

VIDEO 1: Co je komunikace? K čemu ji využíváme a proč? Jak může komunikace probíhat?

VIDEO 2: Typy komunikace, jak se dělí a co tam patří. Co je v komunikaci vhodné a co ne?

VIDEO 3: Co je neverbální komunikace? Co vše sem patří? Rozdíly – jak komunikace s ní a bez ní mění význam. Co je vhodné/nevhodné?

VIDEO 4: Ukázky gest, postojů a emocí

VIDEO 5: Příklady formální a neformální komunikace: “začátek pracovního pohovoru” a “s kamarádkou na kafi”.

VIDEO 6: Verbální komunikace je psaná/mluvená Jak komunikujeme? S kým komunikujeme? Zásady verbální komunikace

VIDEO 7: Druhy komunikace: pasivní/agresivní/asertivní, Proč být asertivní? Asertivní zásady

VIDEO 8: Scénky s ukázkou pasivní, agresivní a asertivní komunikace