Přístupná společnost - důležitá setkání našich kurzistů v Brně

Ve středu 21. června jsme měli s našimi účastníky kurzu "Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství" nabitý program - byla domluvená zajímavá setkání v Brně. 

Dopoledne jsme navštívili sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Byli jsme mile uvítáni přímo hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. Poté byli naši kurzisti seznámeni s prostory a historií Krajského úřadu  - byli jsme pozváni jak do jednacího sálu, tak do oficiální reprezentativní místnosti, která především slouží k jednání se zahraničními delegacemi. 

Odpoledne už patřilo návštěvě sídla Veřejného ochránce práv. Tam nás vlídně přivítala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s jejími spolupracovnicemi Romanou Jakešovou a Alenou Noskovou. V jednací místnosti byly pro všechny zúčastněné připraveny jmenovky - drobný detail, který ale podtrhl naprostou profesionalitu přístupu našich hostitelek. Naši účastníci také dostali materiály k nastudování ve snadném čtení - na jeho vzniku se podílelo SPMP ČR.

Po celé dopoledne se diskutovalo nad právy lidí s mentálním postižením a nad možnostmi úřadu Ombudsmana zasahovat do různých případů diskriminace. Přemýšleli jsme nad společnými možnostmi formovat společenskou diskuzi a nad rolí Poradního orgánu, který monitoruje naplňování práv lidí s mentálním postižením.

Účastníci našeho kurzu byli z celého středečního programu nadšení. Byla to sice vyčerpávající setkání, která ale rozšířila představu o možnostech hájení lidských práv a společně jsme si to fakt užili!

Těšíme na další setkání v září!