Co byste chtěli pro své dítě? online dotazník pro rodiče

Pobytové sociální služby a možnosti lidí s mentálním postižením žít důstojný život u nás nejsou ideální. Kapacita služeb, zvláště těch kvalitnějších, je v současnosti nedostatečná.

Snažíme se to měnit. V iniciativě "Z hnízda" s námi spolupracují rodiče, kteří se rozhodli aktivně prosazovat lepší sociální služby a naději pro své děti do budoucna.

Prosíme vás, další rodiče, abyste podpořili jejich argumentaci pro politiky a další, kteří na vývoj služeb mají vliv.

Věnujte 15 minut svého času vyplnění online dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit svoje představy o budoucnosti svých dětí: https://forms.gle/xy5x6hQTYHc9xYiB

Prosíme o vyplnění do 19. března.

Děkujeme!

SPMP ČR a Jednota pro deinstitucionalizaci