Zpráva „Až vyletí z hnízda…“

Co říkají rodiče dětí s mentálním a dalším zdravotním postižením k tématu osamostatňování svých dětí? Rodiče mají jasnou představu o tom, jak by měly služby pro jejich děti vypadat, když už nebudou žít s nimi.

Pečující chtějí, aby jejich děti bydleli v normálních bytech a domech v běžné zástavbě a ne v pokojích v ústavu.

Často přemýšlí o osamostatňování dětí již od jejich školního věku, ale o systému a druzích sociálních služeb nemají dost informací. Důležité je pro ně začlenění jejich dětí do společnosti, chtějí pro své děti aktivity mimo zařízení a kontakty a vztahy s lidmi z venku.

Tyto a jiné informace podpořené „tvrdými“ daty naleznete zde: Závěrečná zpráva z průzkumu mezi rodiči o osamostatňování jejich dětí s mentálním a dalším postižením

Poděkování patří všem rodičům, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku a podpůrným organizacím a rodičovským skupinám, jež se všemi dostupnými kanály podílely na propagaci průzkumu.