Co prosazujeme

Zlepšení sociálního systému

Prosazujeme změny v sociálním systému, protože chceme, aby poskytoval lidem s postižením a jejich rodinám adekvátní podporu a podmínky pro opravdu důstojný a kvalitní život ve společnosti.

Sociální systém zahrnuje oblast sociálních služeb, ale také finanční podpory.

Současný systém sociálních (a zdravotních) služeb stále není individualizovaný. Lidé využívají, co je k dispozici, ale na mnoha místech je nedostatek služeb anebo jsou poskytovány ve velkokapacitních zařízeních, kde nejsou podmínky pro život podle potřeb jednotlivých uživatelů.

Popis a charakteristiky sociálních služeb najdete zde.

Chybí zvláště terénní služby, které poskytují člověku podporu v jeho běžném prostředí a pomáhají mu zvládat běžné činnosti a žít samostatně.
 

co Lidé s postižením chtějí

 1. Být podporováni na základě individuálních potřeb a přání.
  Člověk se nepřizpůsobuje službě, ale konkrétní podpora je určována potřebami jednotlivce a tím, aby mu umožnila žít na místě a způsobem, které si zvolí. 
  S tím je spojeno spravedlivé a smysluplné hodnocení potřeby podpory a adekvátní možnost financování podpory (např. příspěvkem na péči)
 2. Mít možnost volby a kontrolu nad svým životem (s potřebnou podporou).
  Služby jsou organizovány a poskytovány tak, aby vyhovovaly osobním potřebám a preferencím každého člověka.
  Pokud člověku služba člověku nevyhovuje, měl by mít možnost využít jinou.
 3. Mít právo na sebeurčení a na důstojný život s přiměřením rizikem.
  Vlastní rozhodování uživatele je podporováno s cílem dosahovat rovnováhy mezi individuálními přáními uživatele a odpovědností poskytovatele za něj (práce s rizikem).
 4. Mít dostatek běžných sociálních vztahů, aby nebyli odkázáni jen na profesionální podporu.
  Pro začlenění do komunitního života a do společnosti člověk potřebuje síť důvěryhodných vztahů.

Nejdůležitější je, aby se na změnách systému podíleli lidé, kterých se to týká. A to jsou sami lidé s postižením a jejich rodiny a pečující. Aby definice problémů a navrhované změny a řešení byly v souladu s jejich představami a požadavky.
 

CO prosazujeme

Dostupnost služeb:

Služby musí být dostupné místně i finančně. Člověk s postižením by se neměl stěhovat ze svého místa bydliště, aby mohl využívat nějakou službu.

Měl by také dostat dostatečnou finanční podporu, aby mohl důstojně žít a pracovat.

Přehledný a jednoduchý systém sociální podpory:

Je třeba, aby se každý se mohl jednoduše a rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb a dávek.

Systém by neměl zatěžovat život lidí s mentálním postižením opakovaným vyplňováním formulářů, dokazováním zdravotního stavu a neustálou nejistotou.

Přístupnost veřejných služeb:

Lidé s postižením musí mít také přístup k ostatním službám, které využívá veřejnost. Začlenění lidí se zdravotním postižením do společnosti se nemůže stát bez přístupu k většinovým službám.

Koordinace služeb:

Lidé s postižením mají, tak jako ostatní, různé potřeby zasahují vícero odvětví služeb (zdravotní a sociální péče, bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, doprava, volný čas a sociální zabezpečení).

Pro jejich naplňování je třeba koordinované plánování a interdisciplinární spolupráce.

Využívání přirozené podpory (neformální podpory):

Sociální služby mají podporovat vztahy uživatele s jeho přirozeným okolím a využívat spolupráce s jeho blízkými, aby měl každý člověk i jiné dostupné zdroje podpory a nebyl na službě zcela závislý. Při plánování poskytování podpory je třeba počítat i s těmito neformálními aktéry. Plánování by se tedy mělo dít ve spolupráci s nimi, nejen uvnitř sociální služby.
 

Co pro to děláme

Vytváříme metodiky pro lepší podporu jednotlivce

 • Například jsme vytvořili metodiku sociálních dovedností, aby lidé s mentálním se mohli naučit potřebné dovednosti pro samostatný život, v rámci vzdělávacích aktivit na školách nebo v rámci sociálních služeb.
 • Vydali jsme český překlad publikace Rámec SPELL: Porozumění autismu. Rámec SPELL je funkční způsob porozumění autismu. Rámec SPELL přispívá ke zlepšení kvality života prostřednictvím pěti klíčových principů.

Spojili jsme s dalšími organizacemi do Aliance pro Individualizovanou Podporu (AIP), a společně prosazujeme změny systému.

 • Zapojili jsme se do rešerše potřeb cílových skupin, aby pečující a lidé s mentálním postižením byli zastoupeni.
 • Spolupracujeme v rámci advokačních činností, aby hlas všech bylo slyšet, a zároveň, abychom byli společně silnější. Více o aktivitách Aliance (AIP) a jejích členů se dočtete zde.
   

Naše úspěchy

V roce 2021 jsme svedli společně s dalšími organizacemi velký boj, aby neprošla novela zákona o sociálních službách, která by nepřinesla uživatelům žádné pozitivní změny.

 • Novela byla zcela také připravená bez účasti a spolupráce organizací lidí s postižením.
 • Návrh zákona bohužel prošel Sněmovnou až do třetího čtení, ačkoli NRZP, AIP i ostatní organizace a uživatelé návrh rozporovali.