Zástupci Libereckého kraje se setkali s pečujícími Z hnízda

V úterý 9. 5. proběhla společná návštěva zástupců kraje a iniciativy Z hnízdaCentru denních služeb v Jablonci nad Nisou, krajském zařízení, které může sloužit jako příklad kvalitní ambulantní sociální služby vycházející vstříc potřebám svých klientů a jejich rodin.

Z anketního šetření mezi rodiči vyplynulo, že více než tři čtvrtiny pečujících z devadesáti dotazovaných považuje nabídku sociálních služeb v Liberci za nedostatečnou. Zároveň rodiče považují za důležité, aby jejich dítě mělo možnost trávit čas smysluplně a aktivně.

Naše představa je,“ říká paní Hana Kubíková, matka 16 letého syna, „že naše děti tráví den smysluplnými aktivitami v době, kdy pracujeme. Chceme, aby měly možnost trénovat praktické dovedností pro každodenní život a rozvíjet se podle individuálních možností. Je to důležité pro celý jejich budoucí život, a také dobu, kdy už tu my rodiče nebudeme.“

Tato skupina rodičů během posledních dvou let navštívila stávající sociální služby v Liberci. Výsledkem bylo zjištění, že zde chybí služba, která by měla volnou kapacitu a naplňovala jejich představy o kvalitní náplni času vedoucího k rozvoji dovedností jejich dětí.

Takovou službu, která by naplňovala jejich představy, rodiče nalezli právě v CDS v Jablonci nad Nisou, zřizovaném krajem. Hejtman Libereckého kraje vyšel jejich iniciativě vstříc a zahájil diskuzi o potřebě nové služby v Liberci.

"Účastníky schůzky jsme informovali o tom, jaké kroky Liberecký kraj plánuje, chceme letos na podzim začít pracovat na přípravě školy, která by měla sloužit pro vzdělání dětí s poruchou autistického spektra a dalšími kombinovanými vadami. Centrum denních služeb v Jablonci je vnímáno jako dobře fungující organizace a jednou z myšlenek vzešlých z našeho setkání je, že by ředitelka Kadlecová mohla získat prostory, v nichž by mohla podobnou službu začít provozovat i v Liberci,“ uvedl po setkání hejtman Martin Půta.

O proběhlém setkání naleznete také informace na stránkách Libereckého kraje zde:https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/zastupci-libereckeho-kraje-zahajili-dialog-s-rodici-hendikepovanych-deti-o-rozsireni-vhodnych-socialnich-sluzeb-n1143870.htm 

Přejeme rodičům z Liberce, aby jejich snahy dospěly co nejdříve ke zdárnému cíli!