PORADNA

ZÁKLADNÍ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme lidem s mentálním postižením a jejich blízkým podporu při řešení možných finančních problémů, do kterých se dostali nebo jim hrozí kvůli neuváženému jednání nebo opomenutí.

 

ZNEPLATNĚNÍ SMLOUVY

Když člověk neuváženě uzavře nějakou smlouvu (např. si něco nevhodného koupíte), může se nejprve pokusit smlouvu zneplatnit.

V případě omezení ve svéprávnosti v dané oblasti lze smlouvu zneplatnit.

I v případě, že člověk není v dané oblasti omezen na svéprávnosti, je možné smlouvu zneplatnit! Důležité je, jestli byl nebo nebyl reálně schopen posoudit své jednání v dané věci. 

Zneplatnění smlouvy je třeba nejdříve požadovat po druhé smluvní straně (v obchodě, u mobilního oprátora apod.).

Pokud má člověk omezenou svéprávnost v dané oblasti, prokáže se Rozsudkem o omezení svéprávnosti. Když omezen ve svéprávnosti není, je třeba argumentovat reálným omezením v posouzení svého jednání.

V případě neúspěchu je nutné se obrátit na soud.

Když je smlouva zneplatněna, je třeba vrátit zboží, které vám nepatří, anebo zaplatit za případné již využité služby (např. u mobilního operátora).

Pokud člověk na zaplacení nemá anebo smlouva zůstane platná a on dál neplatí, vzniká mu dluh.

 

DLUHY

Když zapomenete něco zaplatit nebo na zaplacení něčeho nemáte peníze, vzniká dluh.

Pokud člověk ví, že má dluh, je nejlepší hned situaci řešit s tím, komu dluží, a dohodnout se na splácení.

Když člověk takovou situaci neřeší, může od něj dluhy začít vymáhat exekutor.

 

EXEKUCE

Pokud dluh vymáhá exekutor, vzroste výrazně částka, kterou musíte zaplatit, a situace je tak mnohem složitělší.

I tak je ale řešitelná.

 

Pokud jste se do podobných potíží se smlouvami, dluhy nebo exekucí dostali, obraťte se na nás. Pomůžeme vám buď přímo, nebo se společně obrátíme na odbornou dluhovou poradnu.

 

Naše poradenství je bezplatné.