Co děláme

Z HNÍZDA

Pracujeme se skupinami rodičů na aktivním prosazování kvalitních sociálních služeb, které poskytnou jejich dětem podporu v osamostatňování a možnost bezpečně vylétnout z hnízda.

Proč vzniklo Z hnízda

Rodiče dětí s mentálním postižením mají málo informací a není jim poskytována dostatečná podpora, aby dokázali sebe a své děti připravovat na budoucnost a samostatný život. Kvalitní sociální služby často nejsou dostupné a mladí lidé tedy zůstávají i v dospělosti u rodičů nebo jsou nuceni se stěhovat daleko od svých blízkých. Chceme rodičům pomoci, aby v místě svého bydliště prosazovali vznik a rozšiřování kvalitních komunitních sociálních služeb, kde dostanou jejich děti v budoucnu potřebnou podporu pro svůj život ve společnosti.

Co je cílem

Cílem je pomoci rodičům naplánovat a zrealizovat kroky vedoucí k rozšíření nebo zřízení služeb, které v budoucnu poskytnou dětem dostatečnou a kvalitní podporu, aby se je rodiče nebáli vypustit z hnízda. Na základě zkušenosti spolupracujících rodičů bude sepsán manuál, jak úspěšně pracovat na prosazování služeb v rámci obcí a krajů. 

CO JSOU KOMUNITNÍ SLUŽBY

Komunitní služby reagují na individuální potřeby člověka a poskytují mu takovou podporu, kterou potřebuje k tomu, aby mohl žít na místě a způsobem, které si zvolí. 

Komunitní služby mohou mít různou formu:

Pobytové - poskytují bydlení a podporu v běžném životě; např. chráněné bydlení

Terénní - dochází za člověkem tam, kde žije a poskytují mu podporu; např. osobní asistence nebo podpora samostatného bydlení

Ambulantní - člověk do nich dochází, nabízejí různé aktivity během dne; např. denní stacionář

Podstatným rysem komunitní služby je její dostupnost v místě, které si člověk k životu vybere. Nesmí být nucen se za službami stěhovat, ale má mít možnost žít s jejich podporou tam, kde má rodinné a jiné osobní vazby.

Jednota pro deinstitucionalizaci iniciovala vznik filmu Až vyletí z hnízda, možnostech osamostatňování mladých lidí s postižením. Film zachycuje 8 příběhů lidí s postižením, kteří se s pomocí konkrétní sociální služby osamostatnili a žijí běžný život.

Jak Z hnízda probíhá

Mapování pobytových sociálních služeb

Nechali jsme vypracovat výzkumnou Zprávu o stavu pobytových služeb - Žít jako ostatní

V roce 2023 jsme vytvořili zprávu "Až vyletí z hnízda…" - Závěrečná zpráva z průzkumu mezi rodiči o osamostatňování jejich dětí s mentálním a dalším postižením

Shrnutí výsledků zprávy je obsaženo v této infografice.

Vytvoření strategie

Pracujeme na strategii, jak prosazovat kvalitní sociální služby na úrovni obcí a krajů - jak zajistit financování, prostory, provozovatele atd. Strategie bude následně jako manuál k dispozici pro práci dalších skupin rodičů v jejich lokalitách.

Naše dosavadní znalosti jsme shrnuli do našeho stručného Manuálu

Práce se skupinami rodičů

Pracujeme se skupinami aktivních rodičů momentálně v Praze, v Liberci a na Domažlicku. Informujeme rodiče o systému sociálních služeb a současných možnostech. Společně tvoříme představu o tom, jak by měla vypadat služba, která jejich děti podpoří v přípravě na osamostatnění. Následně mapujeme, koho je třeba oslovovat, abychom dosáhli u místních zastupitelů podpory vzniku konkrétních služeb.

Všechny aktuality a zprávy o veškeré činnosti iniciativy Z hnízda naleznete na http://zhnizda.org/.

Prvním úspěchem iniciativy Z hnízda je vznik nové sociálně aktivizační služby pro děti se zdravotním postižením Berkana SAS v Domažlicích:


Pokud vás zajímá více, kontaktujte Janu Stejskalovou:

zhnizda.spmp@gmail.com, tel.: +420 776 237 799