Co děláme

Z HNÍZDA

Pracujeme se skupinami rodičů na aktivním prosazování kvalitních sociálních služeb, které poskytnou jejich dětem podporu v osamostatňování a možnost bezpečně vylétnout z hnízda.

Proč vzniklo Z hnízda

Rodiče dětí s mentálním postižením mají málo informací a není jim poskytována dostatečná podpora, aby dokázali sebe a své děti připravovat na budoucnost a samostatný život. Kvalitní sociální služby často nejsou dostupné a mladí lidé tedy zůstávají i v dospělosti u rodičů nebo jsou nuceni se stěhovat daleko od svých blízkých. Chceme rodičům pomoci, aby v místě svého bydliště prosazovali vznik a rozšiřování kvalitních komunitních sociálních služeb, kde dostanou jejich děti v budoucnu potřebnou podporu pro svůj život ve společnosti.

Co je cílem

Cílem je pomoci rodičům naplánovat a zrealizovat kroky vedoucí k rozšíření nebo zřízení služeb, které v budoucnu poskytnou dětem dostatečnou a kvalitní podporu, aby se je rodiče nebáli vypustit z hnízda. Na základě zkušenosti spolupracujících rodičů bude sepsán manuál, jak úspěšně pracovat na prosazování služeb v rámci obcí a krajů. 

CO JSOU KOMUNITNÍ SLUŽBY

Komunitní služby reagují na individuální potřeby člověka a poskytují mu takovou podporu, kterou potřebuje k tomu, aby mohl žít na místě a způsobem, které si zvolí. 

Komunitní služby mohou mít různou formu:

Pobytové - poskytují bydlení a podporu v běžném životě; např. chráněné bydlení

Terénní - dochází za člověkem tam, kde žije a poskytují mu podporu; např. osobní asistence nebo podpora samostatného bydlení

Ambulantní - člověk do nich dochází, nabízejí různé aktivity během dne; např. denní stacionář

Podstatným rysem komunitní služby je její dostupnost v místě, které si člověk k životu vybere. Nesmí být nucen se za službami stěhovat, ale má mít možnost žít s jejich podporou tam, kde má rodinné a jiné osobní vazby.

Jednota pro deinstitucionalizaci iniciovala vznik filmu Až vyletí z hnízda, možnostech osamostatňování mladých lidí s postižením. Film zachycuje 8 příběhů lidí s postižením, kteří se s pomocí konkrétní sociální služby osamostatnili a žijí běžný život.

Jak Z hnízda probíhá

Mapování pobytových sociálních služeb

Nechali jsme vypracovat výzkumnou Zprávu o stavu pobytových služeb - Žít jako ostatní

V roce 2023 jsme vytvořili zprávu "Až vyletí z hnízda…" - Závěrečná zpráva z průzkumu mezi rodiči o osamostatňování jejich dětí s mentálním a dalším postižením

Shrnutí výsledků zprávy je obsaženo v této infografice.

Vytvoření strategie

Pracujeme na strategii, jak prosazovat kvalitní sociální služby na úrovni obcí a krajů - jak zajistit financování, prostory, provozovatele atd. Strategie bude následně jako manuál k dispozici pro práci dalších skupin rodičů v jejich lokalitách.

Naše dosavadní znalosti jsme shrnuli do našeho stručného Manuálu

Práce se skupinami rodičů

Pracujeme se skupinami aktivních rodičů momentálně v Praze, v Liberci a na Domažlicku. Informujeme rodiče o systému sociálních služeb a současných možnostech. Společně tvoříme představu o tom, jak by měla vypadat služba, která jejich děti podpoří v přípravě na osamostatnění. Následně mapujeme, koho je třeba oslovovat, abychom dosáhli u místních zastupitelů podpory vzniku konkrétních služeb.

Všechny aktuality a zprávy o veškeré činnosti iniciativy Z hnízda naleznete na http://zhnizda.org/.

 

Pokud vás zajímá více, kontaktujte Janu Stejskalovou:

zhnizda.spmp@gmail.com, tel.: +420 776 237 799 

Prvním úspěchem iniciativy Z hnízda je vznik nové sociálně aktivizační služby pro děti se zdravotním postižením Berkana SAS v Domažlicích:

Videoportréty pečujících - důstojný život s mentálním postižením

Jak přemýšlí rodiče o osamostatňování svých dětí s mentálním postižením?

Podívejte se na malou ochutnávku ze čtyř dokumentů o motivacích rodičů, kteří se aktivně zasazují o vznik kvalitních sociálních služeb. Natáčeli jsme s pečujícími z Prahy, Brna, Havířova, Přerova a Liberce.

Doufáme, že pro vás budou jednotlivé snímky inspirací.

Již nyní se můžete podívat na první díl s libereckými pečujícími. Rodiče v Liberci usilují o vznik kvalitního denního stacionáře v jejich městě. Natáčeli jsme ale v Jablonci nad Nisou.

Jaký to mělo důvod? Nejbližší službu, která je našim pečujícím sympatická, našli v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou. Iniciovali zde tedy setkání s politickými představiteli Libereckého kraje a města. Jak setkání dopadlo, se dozvíte v našem videu!

Venku je také nový díl o přerovské skupině pečujících. Rodiče z iniciativy Z hnízda v Přerově usilují o vznik kvalitní pobytové služby. Ve skupině rodičů působí i Hana Ryšánková - místopředsedkyně přerovského pobočného spolku SPMP ČR. Strávili jsme s Hanou Ryšánkovou a jejím synem Pavlem několik hodin během jejich běžného dne při příležitosti setkání Z hnízda.

Rodiče v Praze usilují skoro dva roky o podporu města při založení služby sociální rehabilitace pro děti. A pečující v Brně se chystají rozšířit iniciativu ve svém městě. S jakými představami vstupují pečující do iniciativy Z hnízda? A jaké výsledky jejich úsilí přináší?

Rodiče z iniciativy Z hnízda v Havířově – členové pobočného spolku SPMP ČR a další pečující – usilují o vznik pobytové sociální služby.

Videa pro nás vytvořil režisér Štěpán Pech se svým týmem. Děkujeme jim za skvělou spolupráci!

Projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Fondů EHP / Norských fondů 2014-2021. Více informací o programu najdete na  www.fondyehp.cz www.norskefondy.cz a na webové stránce Fondů EHP a Norska www.eeagrants.org