VÝSLEDKY Z VÝZKUMU INICIATIVY "NETLUM"

Sdílíme výsledky důležitého výzkumu iniciativy Netlum, která cílí na zlepšení psychiatrické péče a přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením.

Výzkum se zabýval způsobem nakládání s psychiatrickou medikací zejména v souvislosti s chováním náročným na péči.

"Výzkum odhaluje, že více než třetina dospělých s mentálním postižením, kterých žije v České republice přes 62 tisíc, užívá léky určené k léčbě schizofrenie a dalších psychóz. Většina z nich ale žádným takovým duševním onemocněním netrpí. Český zdravotně-sociální systém tak těmito léky většinou pouze „tlumí“ projevy chování (například neklid, sebepoškozování, nespolupráce), aniž by se zabýval jejich skutečnými příčinami a řešením. Tato praxe ohrožuje zdraví a vážně omezuje právo na důstojný život těchto lidí."

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili tohoto výzkumu!

Poslechněte si rozhovor s Petrem Třešňákem o iniciativě.

Více o iniciativě #netlum na jejich internetových stránkách.