Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 je k dispozici zde.

Snažili jsme se jí zhostit co nejatraktivnějším způsobem a jít tak proti převažujícímu trendu podat pouze suché počty o fungování organizace.

Nezapomínáme, že pod všemi těmi čísly je spousta úsilí, času a příběhů. Všech našim spolupracovníkům, klientům i členům děkujeme za společné úsilí o důstojnější život lidí s mentálním postižením.

Vaše SPMP ČR