Vydali jsme metodiku kurzu "NENÍ NÁM TO LHOSTEJNÉ"

Publikace vznikla v rámci projektu Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv

Metodika přibližuje tvorbu našich kurzů, dává nahlédnout do naší motivace a samotného průběhu kurzu. Taktéž v každé kapitole přinášíme pár rad, zkušeností a praktických poznatků k organizaci takového typu kurzu.

Doufáme, že by publikace mohla být inspirací pro další zájemce o budování aktivního přístupu lidí s mentálním postižením ke svým právům a okolí.

Metodiku naleznete zde.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací.