VYDALI JSME BROŽURU PARTICIPACE

Lidé s mentálním postižením se při účasti na konzultacích potýkají s některými specifickými překážkami. Například není dost času na konzultaci, otázky nejsou adekvátní nebo jsou složité, jejich pohled není brán jako kompetentní. Častou jsou tedy z konzultačních procesů vyloučeni.

V publikaci PARTICIPACE aneb jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru chceme ukázat, že především pomocí respektu k názoru druhého a uznání práva být vyslechnut (a být slyšen), je možné smysluplně zapojit lidi s mentálním postižením do rozhodování o společnosti.

Zdůrazňujeme, že samotný proces participace je stejně důležitý jako výsledek.

Participace pro nás znamená přínos pohledů a osobních zkušeností, které jsou unikátní a skutečné. Výsledek takových jednání vychází ze spolupráce, proto je přínosem pro celou společnost.

Brožuru naleznete zde: https://www.spmpcr.cz/product/participace

Brožura vznikla v rámci projektu  "Přístupná společnost" . Ten vzniká ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Rytmus Východní Čechy, o p s, a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.