PORADNA

VOLNÝ ČAS

Lidem s mentálním postižením nabízíme podporu v hledání vhodných aktivit.

Můžeme například zmapovat vaše záliby, společně vyhledat, kam se obrátit, prozkoumat možnosti ve vašem okolí a pomoci s hledáním doprovodu na aktivity.

Společně můžeme hledat cesty, jak volný čas naplnit a jak si splnit svá přání a představy.

Obrátit se na nás můžete, i když jste pečující či blízká osoba a rádi byste v plánování volného času podpořili člověka s postižením.
 

Kde můžeme hledat

  1. Centra volného času a Domy dětí a mládeže - většinou je najdete ve větších městech, nabízí jednorázové a pravidelné aktivity pro různé věkové skupiny (cvičení, jazyky, hudební a rukodělné aktivity, pobytové akce a další). Tyto aktivity jsou většinou placené.
  2. Neziskové organizace a spolky - většinou to jsou menší místní organizace, které najdete v určité obci nebo městské čtvrti (dobrovolní hasiči, folklorní soubory a další). Nebo jsou to větší organizace, které působí v celém kraji nebo České republice (pobočné spolky SPMP, skaut, pionýr a další). Většina těchto organizací pořádá pravidelné aktivity (setkávání každý týden, pobytové akce), které jsou ve stále stejné skupině lidí. Některé pořádají také jednorázové aktivity, kam může přijít kdokoli. Tyto organizace někdy mají programy, kde vám najdou dobrovolníka, se kterým se můžete pravidelně setkávat a užívat si společně čas. Některé z těchto aktivit jsou bezplatné, za některé se musí platit.
  3. Sociální služby - nejčastěji můžete aktivity pro volný čas najít v organizacích, které mají denní stacionáře nebo sociálně aktivizační služby. Organizují pravidelné kroužky a kurzy, ale také jednorázové akce a výlety. Některé aktivity jsou bezplatné, za některé se musí platit.
  4. Školy - školy nabízejí kroužky většinou lidem do 26 let. Tyto kroužky jsou placené.
  5. Komunitní centra - jsou to místní organizace, které pořádají pravidelné i jednorázové aktivity pro veřejnost (přednášky, práce s počítačem, jazyky a další). Některé jsou bezplatné, za některé se musí platit.
  6. Dobrovolníci - dobrovolnické organizace pomáhají najít dobrovolníka či kamaráda, který s vámi bude trávit čas.


    Naše poradenství je bezplatné.