Video z kurzu "Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství"

Koncem ledna jsme trochu bilancovali. Vzniklo tak i video z našeho dlouhodobého kurzu “Přístupná společnost – Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství”.

Účastníci kurzu měli v pražském hotelu Olympik pořádně nabitý červnový víkend.

V našich kurzech se lidé mentálním handicapem učí novým dovednostem a diskutují o svých právech a povinnostech. Náš záznam je z workshopu o lidských právech.

Vycházeli jsme z důležitého článku 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - o právu na samostatné bydlení a život ve společnosti. V našich kurzech je důležité nebát se říct svůj názor, stát si za ním a zároveň umět diskutovat.

Na to navázali další diskuze a informační setkání na různá témata. Kurz pokračoval další týden v Brně – zde jsme se setkali se zástupci kraje a kanceláře veřejného ochránce práv.

Více informací naleznete zde: https://pristupnaspolecnost.cz/aktualne/