V lednu se koná Noc důstojnosti

Pojďme si již podruhé připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou vzhledem ke své zranitelnosti ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb.

Pojďme již podruhé uctít památku paní Doroty Šandorové, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 zabita pracovníkem v přímé péči.

Pojďme si zrekapitulovat, co se za uplynulý Rok důstojnosti změnilo, co se podařilo a co nikoli.

Noc důstojnosti se koná 8. 1. 2024 v 17.00 před MPSV v ulici Na Poříčním právu v Praze.

Přijďte spolu s námi zvednout jasný hlas a předat zástupcům MPSV shrnutí neodkladných kroků a výzvu k systémovým změnám, které zajistí důstojný život a naplnění základních práv a potřeb těch nejzranitelnějších, a také vhodné podmínky a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.

Děkujeme organizaci Naděje pro děti úplňku za iniciování této akce, na které se rádi podílíme, a také Jednotě pro deinstitucionalizaci a Alianci pro individualizovanou podporu za spolupráci.

Noc důstojnosti se koná pod záštitou Veřejného ochránce práv.