Co děláme

Snadné čtení

Od září 2023 do srpna 2026 realizujeme projekt Snadné čtení – zavádění systému zjednodušených informací. Projektem reagujeme na zásadní bariéru v životě lidí s mentálním znevýhodněním, kterou jsou nepřístupné a nesrozumitelné informace.

Chceme tuto bariéru narušovat. Jako organizace se dlouhodobě věnujeme tématu tzv. snadného čtení. Snadné čtení je způsob psaní informací ve formě, která je snadno srozumitelná. Chceme šířit povědomí o snadném čtení a předávat naše zkušenosti dál.

Chceme podpořit zejména odbornou veřejnost v psaní textů ve snadném čtení a ve využití těchto textů s klienty. Zároveň chceme podpořit i samotné lidi s mentálním znevýhodněním, aby věděli o svém právu na srozumitelné informace a mohli je tak i sami vyžadovat.

Jak toho dosáhneme?

  • Vytvoříme metodiku pro psaní textů ve snadném čtení. Metodika bude volně k dispozici pro všechny zájemce.
  • Vytvoříme akreditované školení pro psaní textů ve snadném čtení. Vyškolíme 120 osob působících v oblasti sociálních a zdravotních služeb, státní správy a samosprávy.
  • Podpoříme 6 organizací v upevňování dovedností nabytých na školení a v zavádění systému snadného čtení v organizaci.

Máte k projektu dotazy?

Kontaktujte Alžbětu Královou na tel. 774 244 517 nebo alzbeta.kralova@spmpcr.cz

Projekt Snadné čtení - zavádění systému zjednodušených informací č. CZ.03.02.02/00/22_027/0001273 podporuje Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus

eu logo projekt