Série 15 článků o důležitých zdravotních tématech ve snadném čtení

Doporučujeme články ve snadném čtení v Národním zdravotnickém informačním portálu o důležitých zdravotních tématech.

K této příležitosti ve středu 7. 6. 2023 na konferenci NZIP promluvila naše ředitelka Camille Latimier, která hovořila o nutnosti zpřístupnit základní zdravotnické informace ve snadném čtení co nejširší veřejnosti. Tedy samozřejmě i lidem s mentálním postižením.

Na portálu NZIP naleznete články o:

  • ADHD u dospělých
  • Jak se léčí deprese?
  • Právo na informace o vašem zdravotním stavu
  • a mnohé další!

Další články budou následovat. Naleznete je skrze vyhledávání při zaškrtnutí kolonky "Pro snadné čtení" zde:

https://1url.cz/@snadnecteninzip

A děkujeme týmu NZIP za spolupráci!