Rodiče z iniciativy Z hnízda odeslali pražským zastupitelům otevřený dopis

Přinášíme znění dnešní tisková zprávy (a zde ke stažení): 

14. 12. 2022, Praha, Tisková zpráva Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.

Chce opravdu magistrát zakonzervovat nevyhovující situaci v sociálních službách v Praze?

Ve čtvrtek 15. 12. bude zastupitelstvo hl. m. Prahy jednat o rozpočtu na rok 2023, který neumožní udržení stávajícího rozsahu sociálních služeb ani nárůst chybějící kapacity služeb. Rodiče dětí s mentálním postižením, kteří sledují vývoj situace s obavami, v dnešním Otevřeném dopise zastupitelům hl. m. Prahy vyzývají k podpoře původního návrhu rozpočtu. Ten počítá s postupným rozšiřováním služeb komunitního typu na území hlavního města.

Jaká je současná realita? Praha má šedesát procent pobytových míst pro lidi se zdravotním postižením mimo území města. A co hůř - tyto služby se často nachází mimo území Prahy a některé z nich jsou vzdálené až 162 kilometrů. Proto Praha potřebuje navýšit kapacitu služeb na svém území, aby už žádný občan s postižením nebyl nucen stěhovat se daleko od místa, kde má rodinu a další sociální vazby.

Proto rodiče vyzývají pražské zastupitele, aby při čtvrtečním hlasování podpořili započatý proces transformace sociálních služeb. A s tím související původní návrh rozpočtu na rok 2023, který počítá s těmito změnami a zároveň umožňuje udržení stávajícího rozsahu a kapacity v základní síti sociálních služeb, s navýšením o 117 mil. korun a s navýšením o 102 mil. korun v doplňkové síti služeb.

Dopis rodičů zastupitelům hl.m. Prahy: https://1url.cz/@dopiszastupitelumHMP

Rodiče sdruženi v iniciativě Z hnízda dlouhodobě vývoj situace sociálních služeb v Praze sledují a oslovují zastupitele, aby na nedostatek služeb upozornili a získali podporu pro rozvoj kvalitních sociálních služeb. 

Připojili svoje podpisy také k otevřenému Dopisu členům kontrolního výboru ZHMP ze 23. listopadu, který během necelých 24 hodin podepsalo téměř 300 rodičů dětí se zdravotním postižením z Prahy

“Nevíme, co bude s naší dcerkou poté, až my zeslábneme a zemřeme. Potřebujeme pro ni laskavé a funkční komunitní bydlení rodinného typu. Děsí nás představa, že by skončila v nějakém velkokapacitním ústavu, který nikdy nemůže zajistit patřičnou péči a individuální přístup,”, říkají Ján a Lucie Zajícovi, rodiče desetileté dcery s kombinovaným postižením.

Kontakty: 

Jana Stejskalová, iniciativa Z hnízda, SPMP ČR, 733 688 572,  zhnizda.spmp@gmail.com

Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR, 605 043 315, camille.latimier@spmpcr.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. (SPMP ČR) podporuje lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké, aby mohli žít samostatný život podle svých představ a možností. Hájí jejich práva a prosazuje změny ve společnosti, které vedou k zachování jejich důstojnosti. 

https://www.spmpcr.cz/

Iniciativa Z hnízda je neformálním sdružením rodičů dětí s mentálním postižením s podporou SPMP ČR. Jejím cílem je dosáhnout takového stavu v oblasti sociálních služeb, aby měli všichni potřební dostatečnou a individualizovanou podporu a mohli žít v běžném prostředí, kde mají rodinné a další vazby. Aby se rodiče nemuseli bát vypustit své děti s postižením z hnízda a měli jistotu, že o ně bude i v budoucnu postaráno.


Znění dopisu rodičů:

Vážená paní zastupitelko/Vážený pane zastupiteli,

dovolujeme si Vás oslovit jako rodiče dětí s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem. Často jde o děti vyžadující celodenní péči, která je velmi náročná.

Sledujeme současnou situaci týkající se rozvoje sociálních služeb v Praze s velkými obavami a prosíme Vás proto, abyste věnoval/a chvilku pozornosti následujícím informacím.

Kapacita sociálních služeb pro naše děti je nedostatečná. Jako rodiče dětí ve školním věku už teď pociťujeme jejich nedostatek např. v podobě odlehčovacích služeb nebo osobní asistence.

O to větší máme obavu z doby, kdy naše děti dorostou a budou potřebovat komplexnější péči a my už nebudeme mít síly na to, abychom jim ji poskytli. V současné době nemají pečující pro svého potomka příliš na výběr. Mohou se snažit zvládnout péči sami, dokud to půjde. Jednou ale v každém případě nastane situace, kdy bude třeba péči někomu předat. V těchto případech Praha bohužel nabízí v drtivé míře stále služby ústavního typu. A co hůř - tyto služby se často nachází mimo území Prahy a některé z nich jsou vzdálené až přes 160 kilometrů. Stěhování do takové pobytové služby by pro naše děti znamenalo vytržení z prostředí, které znají, kde mají rodinné a další vazby, a pro nás rodiče velmi náročné cestování, abychom udrželi se svým potomkem alespoň nějaký kontakt.

Prosíme Vás proto, abyste při zítřejším rozhodování a hlasování o následujících bodech uvažovali z lidského hlediska bez ohledu na stranickou příslušnost. Je to záležitost, která se může týkat každého jednoho z nás a našich blízkých.

  1. Podpořte proces transformace sociálních služeb, který již byl započat. Nechte prostor pro jednání o dílčích věcných stránkách tohoto procesu v budoucnu ustanovené Radě a odborným hlediskům.
     
  2. Podpořte udržení stávajícího rozsahu a kapacity v základní síti sociálních služeb hlasováním pro původně navrhované navýšení rozpočtu na rok 2023 o 117 mil. korun (oproti roku předešlému).
     
  3. Podpořte udržení stávajících služeb v doplňkové síti a rozvoj dalších služeb komunitního typu na území Prahy - pobytových i terénních - a umožněte tak žít v budoucnu pražským občanům s postižením a jejich rodinám co nejvíce normální život, a to hlasováním pro původně navrhované navýšení rozpočtu ve výši 102 mil. korun.

Děkujeme za Váš čas a prosíme o podporu, která je pro nás a naše děti velmi důležitá.

Tímto dopisem oslovujeme všechny členy zastupitelstva hl. m. Prahy a dáváme ho veřejně na vědomí prostřednictvím sdělení médiím. 

V Praze dne 14. 12. 2022

Petra Jandová

Markéta Sojková

Helena Semkovičová

Běla Kloubková

Karel Tomáš

Ján Zajíc

Jitka Březinová

Kontakt: 

Karel Tomáš, 606 725 630, karel.tomas@roprodesa.cz