PORADNA

Psychologické poradenství

Nabízíme psychologické poradenství pro lidi s mentálním postižením i jejich blízké.

S našimi klienty řešíme vztahy v partnerství či rodině, jak se vyrovnat s osamostatňováním, se strachem, se ztrátou nebo s úzkostí. Můžeme vám být oporou v nenadálé životní situaci nebo při nácviku různých společenských situací.

Máte možnost k nám přijít na jednorázovou konzultaci nebo se s námi domluvit na dlouhodobé spolupráci. Můžete se našim pracovníkům svěřit s tím, co vás trápí, poradit se, jak řešit běžné i složitější životní situace a vztahy, nebo si prostě jen tak popovídat.

Lidem s mentálním postižením umožňujeme, aby je na schůzkách doprovázel jim blízký člověk (třeba asistent z chráněného bydlení), pokud si to přejí a pokud všichni zúčastnění souhlasí.
 

Naše poradenství je bezplatné.