Rovnost práv pro všechny!

Přístup lidí s mentálním postižením k právům a spravedlnosti
Není skladem

Rovný přístup k právům a spravedlnosti je nesmírně důležitý pro zmírňování chudoby a sociálního vyloučení a pro posilování demokratické vlády. Účelný přístup k právům a spravedlnosti vyžaduje, aby právní a správní systémy vyšly vstříc znevýhodněným občanům. 

Zdarma ke stažení v PDF souboru