PARTICIPACE

aneb jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru
Skladem
cena:
0 Kč

Lidé s mentálním postižením se při účasti na konzultacích potýkají s některými specifickými překážkami. Například není dost času na konzultaci, otázky nejsou adekvátní nebo jsou složité, jejich pohled není brán jako kompetentní. Častou jsou tedy z konzultačních procesů vyloučeni.

V této publikaci chceme ukázat, jak díky představivosti, kreativitě, trpělivosti, dostatku času, a především díky respektu a uznání práva být vyslechnut/slyšen, je možné smysluplně zapojit lidi s mentálním postižením.

Zdůrazňujeme, že samotný proces participace je stejně důležitý jako výsledek.

Participace pro nás znamená přínos pohledů a osobních zkušeností, které jsou unikátní a skutečné. Výsledek takových jednání vychází ze spolupráce, proto je přínosem pro celou společnost.

Zdarma ke stažení v PDF souboru