Metodika podpory sociálních dovedností

Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením
Skladem
cena:
150 Kč

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím mezinárodní spolupráce vytvořit u nás ojedinělou metodiku vzdělávání lidí s mentálním postižením v sociálních dovednostech a tím podpořit jejich zaměstnatelnost na otevřeném trhu práce a sociální začlenění do společnosti.

V rámci projektu jsme navázali mezinárodní spolupráci za účelem výměny zkušeností a předání dobré praxe v oblasti podpory sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením a metody jejich vzájemné podpory (peer support). Byla vytvořena a prakticky ověřena nová metodika kurzu sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. Podle této metodiky proběhly kurzy, které využily metodu vzájemné podpory – lektory/lektorkami byli i lidé s mentálním postižením. Dále jsme vyškolili lektory kurzů na území celé České republiky.

Teoretická část metodiky zahrnuje návod a naše doporučení, jak připravit kurz sociálních dovedností, seznam doporučených metod, představení metody vzájemné podpory – zapojení člověka s mentálním postižením jako pomocníka lektora, příklady kurzů sociálních dovedností se specifickým zaměřením.

Praktická část metodiky zahrnuje celkem 119 témat – sociálních dovedností s příklady, jak tato témata s účastníky kurzu probírat. Naleznete zde nabídku her, scének a dalších cvičení, na kterých si mohou účastníci své dovednosti osvojovat a ověřovat.

Součástí metodiky je DVD, kde naleznete videa – jedná se o 15 předtočených scének s lidmi s mentálním postižením a taky návod, jak se scénkami pracovat. Zahrnují náročnější nebo citlivější témata z komunikace a scénky k řešení nebezpečných situací.

Partnery projektu byli New Horizons Partnership (Severní Irsko), Martinsclub Bremen e. V. (Německo), ADAPEI de Loire Atlantique (Francie), Podpora samostatnosti Osa, o.s. (ČR), a Rytmus, o.s. (ČR ).

 

Kniha stojí 150 Kč včetně poštovného.