Proběhly veřejné přednášky profesora Tonyho Osgooda v Praze a Plzni

V Plzni se konala na Fakultě pedagogické (FPE) Západočeské univerzity ve středu 20. března veřejná přednáška profesora Tonyho Osgooda, který je odborníkem z praxe na podporu chování a lektorem na univerzitě v Kentu.

Ve spolupráci s organizací Děti úplňku akci připravila Šárka Káňová, vedoucí Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky FPE a zároveň členka SPMP Plzeň.

Přednáška na téma „Podpora pozitivního chování a jeho možná implementace při práci s lidmi s intelektovým postižením a / nebo chováním obtížným na péči“ byla opravdu inspirativní a celá aula byla zaplněná posluchači. A z toho máme velkou radost!

Více o akci a jejím přínosu pro studenty fakulty naleznete zde:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=6251

Na obou akcích jsme představili naši publikaci Aktivní podpora zaměřená na člověka, která je s tématem úzce spjata. O knihu byl velký zájem, můžete si ji objednat zde.

Samotnému profesorovi Tonymu Osgoodovi vyšla nedávno v českém překladu kniha Podpora pozitivního chování u lid s PAS a intelektovým postižením, kterou si můžete objednat na stránkách nakladatelství Portál.

Za fotografie z veřejných akcí s Tonym Osgoodem v Praze děkujeme organizaci Děti úplňku.