Proběhla konference "Je spolupráce rodiny a sociálních služeb (ne)možná?"

Celodenní setkání odborné veřejnosti a pečujících proběhlo 23. června. Mělo ukázat na možnosti (a možné limity) spolupráce odborníků s pečujícími.

Mírně kontroverzní název mohl kolegy ze sociálních služeb trochu vyděsit. Ale všichni zúčastnění se snažili dostát své profesní cti a spíše poukazovali na pozitivní příklady spolupráce s pečujícími.

S velkým pozitivním ohlasem se setkalo vystoupení pečujících, aktivních rodičů, kteří dokázali jasně pojmenovat nedostatky v přístupu státu a problémy s nabídkou sociálních služeb. 

Na konci dne jsme se věnovali workshopům, kde byla problematika spolupráce probírána na konkrétních případech v menších skupinkách. 

Všem zúčastněným děkujeme za jejich příspěvky.

A především děkujeme za skvělou příležitost ke sdílení názorů a zkušeností!

Více informací o spolupráci s pečujícími naleznete na stránkách projektu Doprovázení.