Proběhla konference Europe in Action v Glasgow

S potěšením oznamujeme, že naše paní ředitelka, Camille Latimier, byla zvolena do výboru mezinárodní organizace Inclusion Europe.

Volba proběhla na zasedání Inclusion Europe během letošní konference Europe in Action v Glasgow.

Co o tomto setkání říká Camille?

Každá země čelí jiným výzvám a jiným sociálním podmínkám. Někdy se člověk musí raději vyhnout okamžitému srovnávání. Nakonec je nejpřínosnější slyšet a vidět, jak všichni, třeba jen pomalými krůčky, směřují k naplnění stejných cílů – jak zajistit, aby lidé s mentálním postižením mohli žít podle svých představ a měli možnost volby stejně jako ostatní lidé. Zvolení do výboru Inclusion Europe vidím jako příležitost více se zaměřit na propojování s ostatními aktéry na mezinárodní úrovni, spolupracovat a vzájemně se inspirovat.