Proběhla dvě setkání rodičů a pečujících v Liberci

Liberecká skupina pečujících iniciativy Z hnízda zorganizovala dvě setkání v Liberci pro místní rodiče. A o co na setkáních šlo?

Bavili jsme se o možnostech podpory libereckých dětí s mentálním a kombinovaným postižením po ukončení povinné školní docházky. Vzhledem k hojné účasti na obou setkáních se ukázalo, že je to palčivé téma i pro další rodiče.

Na obou setkáních vystoupila Jana Stejskalová, vedoucí poradny SPMP ČR, která účastníky seznámila obecně s typy služeb zaměřených na osamostatňování a podporu v běžném životě.

Pečující z liberecké skupiny se pak představili současnou situaci a praxi v Liberci a okolí. Pečující z naší skupiny vidí jako nejlepší možné řešení stávající situace vybudování denního stacionáře přímo v Liberci.

Účast rodičů byla velmi hojná a vždy následovala velká diskuze o situaci v Liberci a okolí. Jsme moc rádi, že jsme mohli slyšet i jejich zkušenosti. Zlepšení nabídky služeb může právě zajistit co nejširší podpora našeho úsilí. Proto máme radost, že se objevili zájemci, kteří se chtějí do našich aktivit zapojit.