Osobní asistence

Osobní asistence je jedna z možností komplexní podpory lidí s mentálním postižením. Jedná se o způsob, jak dobře podpořit i lidi s těžkým a kombinovaným postižením.

Co je hlavní pro osobní asistenci?

  • Osobní asistent podporuje a pomáhá člověku s mentálním postižením v těch činnostech, které jsou pro něho samotného obtížné. Nebo může dělat za člověka s mentálním postižením ty činnosti, které vzhledem k rozsahu svého postižení sám dělat nemůže.
  • Osobní asistent může poskytovat podporu a dopomoc při sebeobsluze, zajištění chodu domácnosti, doprovodů na volnočasové aktivity nebo do zaměstnání.
  • Pro mnoho lidí s mentálním postižením je osobní asistence cesta,
    jak zůstat žít doma.
  • Člověk s mentálním postižením a jeho rodina si mohou sami určit, jak velkou dopomoc a podporu člověk s postižením potřebuje a kdy ji chce využívat.
  • Osobní asistenci mohou ji využívat jak děti tak i dospělí s mentálním postižením.
  • Služba osobní asistence je placená služba. Cena je často počítána podle hodin strávených s osobním asistentem nebo podle druhu činností, s kterými asistent pomáhá.

Podle zákona je maximální cena osobní asistence 130 Kč/hod.