Možnosti bydlení


Možnosti bydlení pro lidi s mentálním postižením

V současné době existuje mnoho možností bydlení pro osoby s mentálním postižením. Většina typů bydlení má věkové omezení. Než se začnete s člověkem s mentálním postižením rozhodovat pro konkrétní typ bydlení, je dobré zjistit si všechny dostupné informace nejen o typu bydlení, ale i o dalších možnostech v místě Vašeho bydliště.

MOŽNOSTI BYDLENÍVĚK
Chráněné bydleníNejčastěji od 18 let
(může záviset na individuální domluvě)
Podporované bydleníNejčastěji od 18 let
(může záviset na individuální domluvě)
Týdenní stacionářZáleží na typu služby
Existují pro děti i dospělé
Domov pro osoby se zdravotním postižením - DOZP (dříve Ústav sociální péče)Záleží na typu služby
Existují pro děti i dospělé
Domov se zvláštním režimemZáleží na typu služby
Často bývají specializované
(např. pro osoby s autismem, pro osoby s demencí atd.)
Domov pro senioryNejčastěji od 64 let
(může záviset na individuální domluvě)

Základní charakter služeb je vymezen zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cena se řídí vyhláškou 505/2006 Sb.

Sipka_zpet zpět na začátek


Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, která podporuje dospělé lidi s mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb. Podporuje je, aby mohli podle svých vlastních schopností převzít zodpovědnost za svůj život a za svoji domácnost.

Jedná se o soustavu bytů, kde žijí dospělí lidé s mentálním postižením. Podporu jim zde poskytují asistenti. Je možné si zde pronajmout jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj. Člověk s mentálním postižením zde má mít možnost co nejsvobodněji rozhodovat o náplni svého dne. V jednom bytě žije jen několik klientů.

Cena se pohybuje od typu bydlení a asistence, kterou konkrétní člověk potřebuje. Každá organizace poskytující službu chráněného bydlení má trochu jiný ceník služeb. Maximální cena osobní asistence je podle zákona 130 Kč/hod. Za celodenní stravování, pokud je nabízeno, je maximální cena podle zákona 170 Kč/denně za tři jídla nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování a provozní náklady je maximální cena 210 Kč za den.

Chráněné bydlení nabízí v Praze například Společnost DUHA, Pohoda, v Brně například Diecezní charita Brno Chráněné bydlení Sv. Michaela.

Sipka_zpet zpět na začátek


Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je sociální služba, která podporuje dospělé lidi s mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých vlastních schopností převzít zodpovědnost za svůj život a za svoji domácnost.

Zásadní rozdíl mezi podporovaným a chráněným bydlení je v tom, kdo vlastní byt, ve kterém člověk s postižením žije. V chráněném bydlení byty, kde žijí lidé s postižením, vlastní nebo má v pronájmu organizace, která v nich zároveň zajišťuje asistenci. V podporovaném bydlení žijí lidé s postižením ve svých bytech nebo ve svém pronájmu a organizace zajišťují pouze asistenci.

Asistent chodí do bytu podle individuálních potřeb každého člověka s mentálním postižením. V případě podporory samostatného bydlení se tak platí organizacím pouze asistence.

Maximální cena osobní asistence je podle zákona 130/hod.

Podporu samostatného bydlení nabízí v Praze například Společnost DUHA, Pohoda, v Hradci Králové například Skok do života.

Sipka_zpet zpět na začátek


Týdenní stacionáře

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba. Lidé s mentálním postižením zde žijí od pondělí do pátku. Kromě zabezpečení základních potřeb, mají často tyto stacionáře nabídku různých činností, kterých se mohou lidé s mentálním postižením zúčastnit.

Podle typu stacionáře, v nich mohou žít děti i dospělý s mentálním postižením. Stacionáře se liší nejen zaměřením, ale i kapacitou.

Cena za pobyt ve stacionáři se liší a je proto dobré, kontaktovat konkrétní týdenní stacionář ve Vašem městě a zjistit bližší podmínky. Za celodenní stravování je maximální cena podle zákona 170 Kč/denně za tři jídla nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování a provozní náklady je maximální cena 210 Kč za den.

Službu nabízí např. v Praze Modrý klíč, v Brně Centrum Kociánka.

Sipka_zpet zpět na začátek


Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba. Lidé s mentálním postižením zde žijí celoročně. Tato zařízení se mohou zaměřovat na dospělé i děti s mentálním postižením.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou i bývalé Ústavy sociální péče. V těchto domovech většinou žije velká skupina lidí s postižením. Často se jedná i o několik desítek osob. Lidé s mentálním postižením se musí často přizpůsobovat chodu takto velikého zařízení. Péče zde obvykle nebývá individuální a někdy spíše připomíná nemocniční režim. Ráno všichni společně vstávají, snídají, večer jdou všichni spát. Existují ale i menší domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde obyvatelé mohou dostat individuální podporu.

Za celodenní stravování je maximální cena podle zákona 170 Kč/denně za tři jídla nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování a provozní náklady je maximální cena 210 Kč za den.

Příkladem domova se zdravotním postižením je například Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze nebo Domov pro osoby se zdravotním postižením – Betlém v Kloboukách u Brna.

Sipka_zpet zpět na začátek


Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem jsou celoroční pobytová sociální služba. Často se specializují na určitý typ onemocnění nebo postižení. Velikost těchto domovů bývá velmi různorodá.

Režim v těchto domovech bývá trochu odlišný, jak už napovídá název, a často se řídí specifikami onemocnění nebo postižení, na které se daný domov specializuje.

Příkladem této služby je například Apla Praha nebo Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa.

Sipka_zpet zpět na začátek


Domovy pro seniory

Domov pro seniory je celoroční pobytová sociální služba. Někdy jsou tyto domovy označovány jako domovy důchodců. Tato sociální služba je určená především seniorům, kteří potřebují trvalou podporu jiné osoby a není možné tuto podporu zajistit jiným způsobem v jejich domovech.

Velikost i režim v domovech pro seniory je velmi různorodý. Některé domovy pro seniory jsou veliké a svým režimem mnohdy připomínají nemocniční režim. Jiné jsou menší a více individuální. I cena za pobyt v domovech pro seniory se liší. Je proto dobré informovat se přímo v konkrétním domovu pro seniory.

Za celodenní stravování je maximální cena podle zákona 170 Kč/denně za tři jídla nebo 75 Kč za oběd. Za ubytování a provozní náklady je maximální cena 210 Kč za den.

Příkladem této služby je například Domov V Podzámčí.

Sipka_zpet zpět na začátek