Další výhody

Tyto další výhody jsou vázány na průkazy OZP. Pokud nemáte průkaz OZP, nežádejte o ně.


Parkovací průkaz

Může ho dostat ten, kdo má průkazku ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz vydává sociální odbor obecního úřadu nebo městské části. Parkovací průkaz dovoluje majiteli parkovat auto, ve kterém se převáží nebo je převážen, na místech, kde se to normálně nesmí – tam, kde je zákaz stání. Auto, ve kterém jede majitel parkovacího průkazu, může také vjet do zákazu vjezdu, pokud pod zákazem je značka s nápisem „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“ nebo cedule s „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“. Tohle všechno je samozřejmě možné jen v případě, že tam nutně potřebujete vjet. S průkazkou můžete taky parkovat na místech vyhrazených pro invalidy.

Pokud parkujete v zákazu nebo vjíždíte do zákazu, musí v autě sedět osoba se zdravotním postižením, která průkaz vlastní. Případně musíte prokázat, že ji jedete vyzvednout.

 Parkovací průkaz platí i v zemích EU. Platí ale hlavně pro parkování, je dobré si vždy ověřit, jaké pravidla uplatňuje země, kam jedete.

Sipka_zpet zpět na začátek


Parkovací místo

Ten, kdo vlastní průkazku ZTP nebo ZTP/P, může taky požádat o vyhrazení zvláštního parkovacího místa. Žádá se na obecním úřadě nebo úřadě městské části. Ten, kdo o parkovací místo žádá, musí uhradit náklady na namalování pruhů, které místo ohraničují, a instalaci značky.

Sipka_zpet zpět na začátek


Dálniční známky

Ti, kteří mají průkazku ZTP nebo ZTP/P, jsou také osvobození od dálničních poplatků. Znamená to, že si nemusí kupovat dálniční známku. Pokud je držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P člověk s mentálním postižením, který neřídí, může jeho zákonný zástupce nebo blízká osoba (rodič, prarodič) tuto výhodu využít, jen pokud je člověk s mentálním postižením v autě a to auto patří jemu, jeho rodiči nebo jiné blízké osobě.

Tato výhoda neplatí v ostatních zemích EU, aspoň ne automaticky. Stojí ale rozhodně za to při nákupu známky v zahraničí parkovací průkaz předložit a na podmínky se zeptat.

Sipka_zpet zpět na začátek