Vstup dítěte do školy

Vstup dítěte do vzdělávacího systému je druhým tranzitním obdobím v životě rodiny. Právo na vzdělávání dnes není upřeno ani dětem s nejtěžším postižením. V tomto období rodiče obvykle stojí před otázkou, zda dítě s postižením vzdělávat v  systému speciálních škol, nebo se pokusit dítě zařadit do běžného vzdělávacího systému. Právo na vzdělání v běžném vzdělávacím systému tedy ve spádových státních školách – mateřských i základních, má dnes nárok podle školského zákona každé dítě. V reálném životě se ale rodiče dítěte s postižením mohou setkat s řadou nástrah a komplikací, které jim docházku dítěte s postižením do normální školy budou značně ztěžovat.


Kdo může v tomto období pomoci:

Sociální služby, zejména odborné sociální poradenství a raná péče – mohou pomoci zejména radou a nasměrováním na ty správné školské instituce. Denní stacionář – děti s těžším postižením mohou v tomto věku začít docházet do denního stacionáře, ve kterém je zároveň zřízena mateřská nebo základní škola. Osobní asistence – v tomto období mohou rodiny zároveň začít využívat službu osobní asistence. Osobní asistent může pomoci s hlídáním dítěte večer, s nácvikem samostatnosti, cestováním do školy.

Speciálně pedagogická centra (SPC) – jsou součástí školského poradenského systému, základní tým tvoří speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník. Pracují s žáky od 3 let do 19 let. Udělají speciálně pedagogickou diagnostiku, psychologické vyšetření a navrhnou další postup při vzdělávání dítěte. Více ZDE.

Pedagogicko-psychologické poradny – jsou stejně jako SPC součástí školského poradenského systému a základní tým tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky od 3 let do 19 let. I v jejich kompetenci je speciálně pedagogická diagnostika a intervence. Více ZDE.

Neziskové organizace zabývající se inkluzivním vzděláváním dětí s postižením v běžných školách – podpoří rodiče, kteří chtějí své dítě s postižením vzdělávat inkluzivně, pomohou jim najít školu, asistenta, zorientují je v zákonech a v tom na co mají rodiče a děti nárok. Inkluzivnímu vzdělávání se věnuje například organizace Rytmus, která se tématu inkluze věnuje ZDE.


Výhody, o které je možné v tomto období žádat: