Stárnutí pečujících

Pečující rodiče jsou pro lidi s mentálním postižením ti nejbližší lidé, které mají. Často jsou to také jediní blízcí lidé. Období, kdy jejich nejbližší stárnou a ubývají jim síly, potýkají se s různými nemocemi, anebo ze světa odejdou úplně, je pro ně extrémně těžké. Těžké je toto období samozřejmě i pro pečující rodiče, kteří mají strach o budoucnost svého dospělého dítěte s mentálním postižením. Ze zkušeností víme, že se lidé s mentálním postižením vyrovnávají se smrtí svých nejbližších různě. S jistotou ale můžeme tvrdit, že je zasáhne a to i ty lidi, kteří mají těžké postižení.

Období, kdy pečující rodiče ztrácí sílu, se také často kryje s obdobím, kdy začínají stárnout jejich dospělé děti s mentálním postižením. Podle vědeckých výzkumů začíná toto období u lidí s mentálním postižením dříve, a to až o jednu dekádu. Tento dřívější nástup stárnutí bývá často velmi patrný u lidí s Downovým syndromem, u kterých je také vyšší riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Ve všech ohledech se tedy období, kdy začínají rodičům podstatně ubývat síly a člověk s mentálním postižením začíná stárnout, dá považovat za velmi rizikové období.


Která nejčastější rizika toto období přináší:

 • Rodina žije ve společenské izolaci, rodiče už nemají sílu a chuť účastnit se nejrůznějších aktivit a svého dospělého syna či dceru na aktivity doprovázet. Ztrácí se společenské kontakty, ubývá lidí, kteří sledují, co se v rodině děje. Ubývá lidí, kteří poskytují rodině přirozenou podporu a pomoc.
 • Ztráta energie a vůle k novým krokům a změnám – zkušenost, kterou máme z naší poradenské praxe, říká, že čím více ubývá pečujícím rodičům sil, tím menší sílu mají hledat vhodnou pomoc, vyhledávat sociální služby, které by jim pomohly břemeno péče ulehčit.
 • Nejasná budoucnost – neexistuje jasný „krizový plán“, není jasné, co bude s člověkem s postižením, až rodiče nebudou schopni pečovat.  K tomu se často přidává komplikace s dědictvím a majetkem v kombinaci s omezením svéprávnosti člověka s mentálním postižením.
 • Člověk s mentálním postižením v roli pečujícího – lidé s mentálním postižením jsou často pro stárnoucí rodiče neocenitelní pomocníci při vyřizování nákupů, drobných pochůzek, jako pomoc při cestování a někdy i jako jediní společníci. V určité chvíli může vzniknout situace, kdy se stane rodič na péči svého dítěte s postižením závislý. Tato situace je ale pro člověka s postižením velmi riziková, zejména pokud u rodiče dochází k postupnému úbytku mentálních funkcí, například ke stařecké demenci, a ztrácí kontrolu nad celou situací.

Jak se na toto období připravit: nejlepší je začít plánovat, než toto období plně vypukne a zapojit do plánování i další blízké lidi.


Kdo vám v tomto období může pomoci:

Sociální služby:

 • Odborné sociální poradenství – pracovníci poradenství pomohou zorientovat se v možnostech, mohou pomoci s oslovováním různých sociálních služeb a dalších odborníků.
 • Týdenní stacionář
 • Chráněné bydlení
 • Podporované bydlení
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • Domov pro seniory – lidé s mentálním postižením v seniorském věku
 • Osobní asistentce
 • Pečovatelská služba
 • Dům s pečovatelskou službou

Pro řešení otázky dědictví, majetkových záležitostí, svéprávnosti a opatrovnictví:


Výhody, o které je možné v tomto období žádat: