Plánování budoucnosti

Vy všichni, kteří se staráte o člověka s mentálním postižením, se dříve či později začnete ptát: Co bude s mou dcerou, synem, bratrem, sestrou… až tady nebudeme? Kde budou žít? Kdo se o ně postará?  Narážíme na to ve své práci velmi často a proto jsme se rozhodli věnovat této velké obavě systematičtěji. V rámci dvou projektů, které financuje ESF, máte Vy, pečující, možnost se věnovat oblastem, které chcete v rámci zajištění budoucnosti svým blízkým s mentálním handicapem řešit. Může to být bydlení, práce, volný čas, zajištění majetku atd.

Možná si říkáte, že na plánování budoucnosti máte ještě čas. Ale dle našeho mínění plánování budoucnosti má začít právě v tom okamžiku, ve kterém se právě nacházíte. Plánování budoucnosti velmi úzce souvisí s rozvojem co největší soběstačnosti a samostatnosti lidí s mentálním postižením. A to můžete rozvíjet již od narození. Nezačíná to teprve dospíváním Vašich dětí. Posilování soběstačnosti a samostatnosti Vašich dětí nemusí znamenat osamělost a samotu. A taky to neznamená, že musí žít nutně jinde, než Vy, ale že jsou schopni žít i bez Vás a že jsou na tuto skutečnost připraveni a nepřijde náhle, jako blesk z čistého nebe. Plánování budoucnosti začíná plánováním přítomnosti.


„Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti“
Určeno pro zájemce z celé České republiky, kromě Prahy

Co vše chceme pro Vás, rodiče a pečující, udělat?

 • Pracujeme na vytvoření metodiky, jak řešit krizové situace,  s kterými se setkáváte při péči o člověka s mentálním postižením. Mapujeme nejčastější krizové situace a k dispozici by měla být metodika, kde bude uvedeno možné řešení a sled postupných kroků. Metodika bude pak ověřována při konkrétní práci s jednotlivými pečujícími. Bude volně ke stažení na našich stránkách.
 • Připravujeme pro Vás připravit příručku, která se věnuje tzv. plánování budoucnosti, kde se zaměřujeme na nejčastější témata, která s ohledem na budoucnost lidí s mentálním postižením řešíte:

1) Vztahy a podpora
2) Bydlení
3) Denní aktivity
4) Majetek a finance
5) Zdraví
6) Spolupráce s pobytovými sociálními službami

 • V rámci ověřování metodiky a příručky budeme pracovat s rodinami, které se budou chtít zaměřit na téma krizové situace nebo plánování budoucnosti a výsledkem by měl být konkrétní plán.
 • Chceme podpořit Vaše schopnosti a kompetence, které budete moci využít při jednání s úřady a místní samosprávou, abyste mohli hájit zájmy Vašich blízkých s mentálním postižením a Vaše zájmy. Zorganizujeme pro Vás školení, kde se budete těmto dovednostem věnovat a budete si moci vyzkoušet, co jste se naučili, na některých našich akcích.
 • Můžete využít podpory člověka, který může pomoct s tím, jakým směrem se můžete jako rodina vydat, může pomoct nalézt zdroje atd., případně můžete využít psychologickou podporu.
 • Dále bude k dispozici možnost absolvovat kurzy na témata, která budou pro vás aktuální. Obsah bude závislý na Vaších nejčastějších potřebách a poptávce.
 • Další možností podpory budou 3 podpůrné víkendy, kde budete mít možnost sdílet své radosti i starosti, zkušenosti a pocity, získat zpětnou vazbu i novou inspiraci. Víkendem vás bude provázet psychoterapeut a sociální pracovnice.

Máte-li zájem využít naší podpory, obraťte se na Xenii Dočkálkovou.
E-mail: xenie.dockalkova@spmpcr.cz
Telefon: 776 237 799 či 221 890 436

Projekt „Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.


„Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“
Určeno pro zájemce z Prahy

Co vše chceme pro Vás, rodiče a pečující, udělat?

Chceme intenzivně pracovat s rodinami, které se ptají, co bude s  jejich dětmi či jinými příbuznými s  mentálním postižením, až tady nebudou jejich rodiče či pečující osoby a bude potřeba to v  životě zvládnout bez jejich podpory.

S  každým zájemcem o spolupráci se sejdeme a pokusíme se odpovědět na otázku, čemu se chce nejdříve věnovat, co chce, aby se na konci spolupráce stalo, či co by si chtěl odnést.

Můžeme se pak společně pokusit nalézt odpověď na otázku, jak vyřešit konkrétní krizovou situaci, či jak naplánovat další kroky v  budoucnosti, abyste byli klidnější a usínali s poměrně velkou jistotou, že Vaši blízcí boudou žít tam, kde chtějí a dostane se jim potřebné pomoci a podpory. Měli byste ocházet s plánem, jak krizovou situaci řešit, či jak je možné řešit budoucnost Vašich blízkých. Naší ambicí je pracovat s celou rodinou, se všemi, kdo se na konkrétní pomoci a podpoře podílejí. Důležitý je názor a přání nejen pečujících, ale i těch, o které je pečováno. A důležitá není jen budoucnost, ale i přítomnost, protože zde a nyní plánování budoucnosti začíná.

Možná témata naší spolupráce:

 • Majetek/finance – svěřenský fond, dědictví, závěť, pojistky.
 • Bydlení – ve vlastním domově, v zařízení sociálních služeb…
 • Zdraví – zdravotní péče a zdravý životní styl.
 • Sociální síť, přátelství a partnerství a možnosti rozšíření vztahové sítě člověka s postižením.
 • Náplň všedního dne a denní aktivity – s důrazem na soběstačnost a udržování dovedností.
 • Spolupráce s poskytovateli služeb.

Můžete se zúčastnit setkání svépomocné skupiny, která se schází dle potřeb asi jednou měsíčně. Je to prostor sdílení zkušeností, pocitů a společných akcí, třeba bowlingu. Pro 5 setkání je možné zajistit i odborný program na téma, které bude skupinu zajímat.

Také se můžete zúčastnit víkendového setkání, které povede psychoterapeut a sociální pracovnice, kde se budou věnovat tomu, co Vás bude aktuálně zajímat a čemu se budete chtít věnovat. I zde bude prostor ke sdílení zkušeností, pocitů, budete mít možnost načerpat energii, odpočinout si, inspirovat se… V průběhu bude zajištěna asistence lidí s postižením.

Máte-li zájem využít naší podpory, obraťte se na Xenii Dočkálkovou.
E-mail: xenie.dockalkova@spmpcr.cz
Telefon: 776 237 799 či 221 890 436

Projekt „Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“ je spolufinancován Evropskou unií.