Plánování budoucnosti

Vy všichni, kteří se staráte o člověka s mentálním postižením, se dříve či později začnete ptát: Co bude s mou dcerou, synem, bratrem, sestrou… až tady nebudeme? Kde budou žít? Kdo se o ně postará? Narážíme na to ve své práci velmi často a proto jsme se rozhodli věnovat této velké obavě systematičtěji. V rámci dvou projektů, které financuje ESF, máte Vy, pečující, možnost se věnovat oblastem, které chcete v rámci zajištění budoucnosti svým blízkým s mentálním handicapem řešit. Může to být bydlení, práce, volný čas, zajištění majetku atd.

Možná si říkáte, že na plánování budoucnosti máte ještě čas. Ale dle našeho mínění plánování budoucnosti má začít právě v tom okamžiku, ve kterém se právě nacházíte. Plánování budoucnosti velmi úzce souvisí s rozvojem co největší soběstačnosti a samostatnosti lidí s mentálním postižením. A to můžete rozvíjet již od narození. Nezačíná to teprve dospíváním Vašich dětí. Posilování soběstačnosti a samostatnosti Vašich dětí nemusí znamenat osamělost a samotu. A taky to neznamená, že musí žít nutně jinde, než Vy, ale že jsou schopni žít i bez Vás a že jsou na tuto skutečnost připraveni a nepřijde náhle, jako blesk z čistého nebe. Plánování budoucnosti začíná plánováním přítomnosti.

Na této stránce naleznete projekty věnující se podpoře rodin, které chtějí posilovat samostatnost svých dětí a hledají isnpiraci, zdroje, prostor, kde si mohou povídat o svých zkušenostech apod.


„Doprovázení rodin s potomky s mentálním či kombinovaným postižením“
Určeno pro zájemce z Prahy nebo ochotných do Prahy dojíždět

V SPMP ČR už nějakou dobu poskytujeme rodinám podporu při plánování budoucnosti a přípravě na krizové situace. V současné době nabízíme pečujícím z Prahy a okolí další formu podpory. Chceme dlouhodobě doprovázet rodiny, které pečují o člověka s mentálním postižením, v průběhu různých etap jejich života a pomáhat jim při řešení více či méně náročných situací. (Rodiny nemusí být nutně z Prahy, ale všechny aktivity musí v Praze proběhnout. Pokud máte o zapojení do projektu zájem a nejste si jistí, zavolejte nám.)

Chceme pravidelně zjišťovat potřeby, přání a představy všech v rodině, kteří se podílí na péči o blízkého s mentálním postižením. Díky tomu můžeme společně hledat vhodnou podporu včas. Pracovník mapuje situaci, upozorňuje na možná úskalí, připravuje na náročnější období všechny členy rodiny a dle individuálních potřeb a přání pracuje jak s celou rodinou, tak s jednotlivými členy. Četnost setkávání záleží na individuálních potřebách rodiny, mělo by to ale být alespoň 4x ročně. Při setkání se společně hodnotí, co funguje a kde je naopak potřeba hledat možnosti pro změnu.

Podpora od pracovníka může vypadat tak, že doporučí vhodnou službu, dodá informace, umožní „vypovídat se“, poskytne zpětnou vazbu a zprostředkuje nadhled, doporučí vzdělávání, odkáže na jiné odborníky, ale hlavně pomáhá rodině hledat zdroje – uvnitř samotné rodiny i mimo ni.

Od pečujících naopak čekáme ochotu aktivně se podílet na hledání nových řešení. Cílem je, aby pečující zažívali to, že o jejich dítě je dobře postaráno, že je v bezpečí a má se dobře, aby mohli mít čas pro sebe a také nabírat nové síly.

V rámci spolupráce nabídneme rodinám pro inspiraci účast na několika setkáních s pečujícími a odborníky ze zahraničí, kteří mají zkušenosti s  nacházením funkčních řešení pro rodiny lidí s postižením a na základě těchto setkáních vytvoříme příručku s videospoty, kde budeme sdílet dobrou praxi.

Výstupem projektu má být také metodiky Doprovázení rodin, určená sociálním pracovníkům, poradnám či dalším zájemcům.

Máte-li zájem využít naší podpory, obraťte se na Xenii Dočkálkovou.
E-mail: xenie.dockalkova@spmpcr.cz
Telefon: 776 237 799

Projekt „Doprovázení rodin s potomky smentálním či kombinovaným postižením“ je spolufinancován Evropskou unií.


„Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“
Určeno pro zájemce z Prahy

Co vše chceme pro Vás, rodiče a pečující, udělat?

Chceme intenzivně pracovat s rodinami, které se ptají, co bude s jejich dětmi či jinými příbuznými s mentálním postižením, až tady nebudou jejich rodiče či pečující osoby a bude potřeba to v  životě zvládnout bez jejich podpory.

S  každým zájemcem o spolupráci se sejdeme a pokusíme se odpovědět na otázku, čemu se chce nejdříve věnovat, co chce, aby se na konci spolupráce stalo, či co by si chtěl odnést.

Můžeme se pak společně pokusit nalézt odpověď na otázku, jak vyřešit konkrétní krizovou situaci, či jak naplánovat další kroky v  budoucnosti, abyste byli klidnější a usínali s poměrně velkou jistotou, že Vaši blízcí boudou žít tam, kde chtějí a dostane se jim potřebné pomoci a podpory. Měli byste ocházet s plánem, jak krizovou situaci řešit, či jak je možné řešit budoucnost Vašich blízkých. Naší ambicí je pracovat s celou rodinou, se všemi, kdo se na konkrétní pomoci a podpoře podílejí. Důležitý je názor a přání nejen pečujících, ale i těch, o které je pečováno. A důležitá není jen budoucnost, ale i přítomnost, protože zde a nyní plánování budoucnosti začíná.

Možná témata naší spolupráce:

  • Majetek/finance – svěřenský fond, dědictví, závěť, pojistky.
  • Bydlení – ve vlastním domově, v zařízení sociálních služeb…
  • Zdraví – zdravotní péče a zdravý životní styl.
  • Sociální síť, přátelství a partnerství a možnosti rozšíření vztahové sítě člověka s postižením.
  • Náplň všedního dne a denní aktivity – s důrazem na soběstačnost a udržování dovedností.
  • Spolupráce s poskytovateli služeb.

Můžete se zúčastnit setkání svépomocné skupiny, která se schází dle potřeb asi jednou měsíčně. Je to prostor sdílení zkušeností, pocitů a společných akcí, třeba bowlingu. Pro 5 setkání je možné zajistit i odborný program na téma, které bude skupinu zajímat.

Také se můžete zúčastnit víkendového setkání, které povede psychoterapeut a sociální pracovnice, kde se budou věnovat tomu, co Vás bude aktuálně zajímat a čemu se budete chtít věnovat. I zde bude prostor ke sdílení zkušeností, pocitů, budete mít možnost načerpat energii, odpočinout si, inspirovat se… V průběhu bude zajištěna asistence lidí s postižením.

Máte-li zájem využít naší podpory, obraťte se na Xenii Dočkálkovou.
E-mail: xenie.dockalkova@spmpcr.cz
Telefon: 776 237 799

Projekt „Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“ je spolufinancován Evropskou unií.