Osamostatňování

Osamostatňování a případné odstěhování od rodičů patří k jedněm z nejobtížnějších tranzitních období v životě rodiny člověka s mentálním postižením. Je to natolik obtížné období, že řada rodin ho oddaluje až na moment, když už nezbývá jiné řešení. Pro rodiče, kteří celoživotně pečují o člověka s mentálním postižením, je velmi těžké vypustit mladého nebo dospělého člověka s mentálním postižením z rodinného hnízda. Obtížné je také najít vyhovující formu samostatného bydlení. Sociální služby ve většině krajů stále nenabízí dostatek pobytových služeb vyhovující kvality, které by byly dostupné i finančně. Právě finance mohou být dalším nepřekonatelným problémem v tomto období. Je ale důležité uvědomit si fakt, že období stěhování mimo rodinu velmi pravděpodobně nastane, ať chceme nebo ne. Lidé s mentálním postižením se již dnes dožívají poměrně vysokého věku a existuje velká šance, že své rodiče přežijí.

Z těchto důvodů je velmi důležité toto tranzitní období raději dopředu naplánovat, než ho oddalovat na chvíli, kdy už nebude jiná možnost a člověk s postižením, který strávil celý život v rodině, skončí v nejbližším volném pobytovém zařízení bez možnosti výběru, bez možnosti zvykat si na nový život postupně.


Kdo vám v tomto období může pomoci:

Sociální služby


Výhody, o které je možné v tomto období žádat: