Narození dítěte

Prvním tranzitním obdobím v žovotě rodiny je narození dítěte s mentálním postižením, nebo zjištění, že dítě má mentální postižení. Některá postižení je možné rozpoznat už v prenatálním období, některá naopak  až v pozdějším věku a některá jsou následkem nemoci nebo úrazu. Z tohoto důvodu není toto tranzitní období tak jasně ohraničeno, jako jiná období. Přesto se jedná o mimořádně těžké období v životě mladé rodiny. Je to období, kdy rodiče potřebují velmi intenzivní pomoc od celého týmu odborníků, bohužel velmi často se stává, že jediní odborníci, kteří jsou v této době po ruce, jsou zdravotničtí pracovníci.


Fáze vyrovnávání se s postižením svého dítěte.


Kdo může rodičům dětí s mentálním postižením v této fázi pomoci:

Odborní zdravotničtí pracovníci – lékaři, psychologové, zdravotní sestry, fyzioterapeutové. Jsou to také zpravidla první odborníci, se kterými se rodiče dostanou do kontaktu a od kterých dostanou informace.

Sociální služby – služby odborného poradenství pro osoby s mentálním postižením, služba raná péče. Tyto dvě služby mohou rodičům malých dětí poskytnout informace o finanční pomoci, dalších službách, pomoci jim vyřídit různé záležitosti a mohou i poskytnout odbornou psychologickou pomoc. Raná péče kromě toho může pomoci rodině sžít se s dítětem. Další pomoc mohou poskytnout rodinná nebo mateřská centra, služby pro rodiny s malými dětmi.

Svépomocné rodičovské skupiny a organizace – do této kategorie patří jak velké celorepublikové organizace, tak malé místní skupinky přátel, kteří sdílejí stejný osud – osud rodiny dítěte s postižení. Řada rodičů uvádí, že právě rodiče stejně postižených dětí pro ně jsou a byli nejcennější oporou v dobách, kdy se o postižení svého dítěte dozvěděli. Existují i skupiny na Facebooku, které můžou rodičům v jejich situaci hodně pomoci.

Informace na webu – existují webové portály, na kterých nejdete spoustu dalších informací a příběhů rodin dětí s postižením. Je to například portál Dobromysl nebo Helpnet.


O jaké výhody můžete v tomto období žádat: