Konec školní docházky

Konec školní docházky a vstup do dospělého života je zároveň konec relativně bezproblémového období jak pro dítě, tak pro rodiče. Podle školského zákona mohou být děti a mladí lidé vzděláváni do 26 let. Děti s postižením končí školu obvykle v období mezi 18. a 26. rokem – záleží na typu školy, kterou studují. Mnoho rodin se snaží vzdělávání svých dětí prodloužit co nejdéle a prodloužit tak toto relativně klidné období na maximum. Dříve nebo později, ale vzdělávání skončí a je nutné začít přemýšlet, co dál. Najít zaměstnání pro mladé lidi s mentálním postižením je stále poměrně obtížné – ale ne nemožné. Zaměstnání je přitom důležité nejen z hlediska finančního. Je to zároveň velká motivace pro to učit se nové věci, o něco se snažit a taky přirozený prostředek, jak se zařadit do společnosti mezi své vrstevníky.


S hledáním práce vám mohou pomoci tyto služby a organizace:

Lidé s mentálním postižením mohou být zaměstnání jak na běžném trhu práce, tak na chráněném pracovním místě. Se zařazením na běžný trh práce lidem s postižením pomáhá služba podporovaného zaměstnávání. Tato služba může dokonce s člověkem s postižením do práce vyslat asistenta, který mu pomáhá se zácvikem na konkrétní práci, při seznámení se s pracovním prostředím atd. Na trhu práce chrání lidi se zdravotním postižením jednak zákoník práce, jednak zákon o zaměstnanosti. Další možnost je najít pro člověka s mentálním postižením dobrovolnickou práci. S hledáním dobrovolnické práce může taktéž pomoci služba podporovaného zaměstnávání nebo odborného sociálního poradenství.

Najít náplň dne pro dospělého člověka s mentálním postižením, který nemá zaměstnání, může být o něco lehčí, ale také hodně záleží na tom, kde tento člověk bydlí a jaké možnosti má dostupné. V této situaci lze využít tyto služby:


Svéprávnost

V tomto období se rodiče také začínají zabývat otázkou svéprávnosti svého dítěte – mladého člověka s mentálním postižením. Jakmile mladý člověk dosáhne 18 let, stává se způsobilým k právnímu jednání. Nový občanský zákoník, který platí od začátku roku 2014, přináší řadu změn v této oblasti a přináší celou řadu možností, jak člověka s mentálním postižením ochránit proti špatným rozhodnutím. Odpovědi na otázky týkající se této problematiky najdete v brožuře Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením podle nového občanského zákoníku.


Sexualita lidí a mladých a dospělých lidí s mentálním postižením

Toto období je zároveň obdobím, kdy pravděpodobně naplno zjistíte, že Vaše dítě už je dospělý člověk se svými potřebami a touhami. Mladí a dospělí lidé s mentálním postižením mají, stejně jako lidé bez postižení, potřebu partnerské lásky a sexu. Může se projevovat různě a atypicky, ale je tu. Pro rodiče je to jedna z nejobtížnějších oblastí, se kterou se potřebují vyrovnat. Musí se s ní totiž nejen vyrovnat, ale často i svému dítěti pomoci uspokojivým a zároveň akceptovatelným způsobem své sexuální potřeby řešit. Odpovědi na otázky jak na to a co dělat, najdete částečně v brožurách z projektu „Už vím!“, určených zejména ženám a dívkám. Inspirací vám také mohou být webové stránky Petra Eisnera, který je náš přední odborník a praktik na sexualitu lidí s mentálním postižením.


Výhody, o které může člověk s postižením v tomto období žádat: