Rodina a její život

Každý člověk, každá rodina prochází ve svém životě obdobími relativního klidu a stability a obdobími změny. Období změn jsou velmi důležitá. Jsou momentem rozhodování, co dál, okamžikem, kdy získáváme nové zkušenosti, seznamujeme se s novými lidmi, máme před sebou nové výzvy. Říkáme jim také tranzitní období. Nejedná se o přesně definované a jasně časově ohraničená období. Přesto jsou to milníky, kterými prochází každá rodina.

Ještě před tranziními obdobími se věnujeme tématu „Plánování budoucnosti“, neboť toto téma se prolíná všemi tranzitními obdobími. Souvisí to s  velkou obavou rodičů a dalších pečující, které trápí to, co bude s  jejich blízkými s metálním handicapem, až tady jednoho dne zůstanou bez svých rodičů či jiných pečujících. V každém tranzitním období je dobré myslet na tuto otázku a přemýšlet nad tím, jak je možné podpořit své dcery, syny, bratry, sestry atd. v tom, aby období bez vaší podpory zvládli co nejlépe a v prostředí, kde se jim bude líbit.


Tranzitní období v životě rodiny:

  1. Narození dítěte s postižením nebo zjištění, že dítě má postižení
  2. Vstup dítěte do školy
  3. Konec školní docházky
  4. Osamostatňování
  5. Stárnutí pečujících

Přestože tranzitními obdobími procházejí všechny rodiny, rodiny s dětmi s mentálním postižením v těchto životních bodech musí řešit některé specifické problémy. To jakou pomoc a podporu rodina a člověk s mentálním postižením potřebují, se také liší právě podle toho, v jakém se zrovna nacházejí období. Přestože má každá rodina trochu jiné potřeby a problémy, některé věci je možné zobecnit.


Kdo je připraven, není překvapen

Rodiny, které se rády řídí tímto heslem, mohou využívat pro plánování přechodu z jednoho tranzitního období do druhého metodu, která se jmenuje „plánování zaměřené na člověka“. Tato metoda poskytuje různé nástroje, které rodině pomohou naplánovat přechod k dalšímu období tak, aby plán vycházel z potřeb dítěte, mladého člověka nebo dospělého s mentálním postižením, zohledňoval potřeby jeho pečovatelů a přitom, aby vycházel z konkrétních možností, které jsou v tu chvíli k dispozici. Plán vzniká na plánovacích setkáních, které vede facilitátor, a kterých se účastní všichni, kdo se zapojují do péče, včetně člověka s postižením.

O potřebách rodin v jednotlivých tranzitních obdobích, které pečují o člověka s mentálním postižením, se dozvíte v jednotlivých záložkách.