Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením

(Convention on the Rights of Person with Disabilities, zkráceně CRPD)

Úmluva byla přijata Organizací spojených národů (OSN) a v platnost vstoupila 3. května 2008. Česká republika potvrdila její platnost v našem právním systému 28. října 2009.

Úmluva je významný mezinárodní dokument, který nezavádí žádná nová práva.  Zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do společnosti. Úmluva ukládá státům, které ji přijaly, co mají dělat, aby lidé se zdravotním postižením mohli uplatňovat stejná práva jako ostatní lidé. Potvrzením Úmluvy se Česká republika zavázala, že bude dělat všechno pro to, aby lidé se zdravotním postižením mohli dělat stejné věci jako ostatní, aby měli stejná práva jako ostatní.

Základní myšlenky a poselství Úmluvy je:

  • Lidé se mohou rozhodovat sami.
  • Nikdo nesmí být diskriminován.
  • Všichni mají být respektování takoví, jací jsou, a přijati mezi ostatní.
  • Všichni mají mít stejné příležitosti.
  • Každý má právo na přístup do budov, v dopravě a k informacím jako ostatní.

V Úmluvě se klade důraz na dodržování stejných práv zvláště u žen se zdravotním postižením a práv dětí se zdravotním postižením, která mají být stejná jako práva ostatních žen a dětí.

Celou Úmluvu si můžete přečíst:

  • v českém jazyce ZDE
  • v anglickém jazyce ZDE
  • ve snadno srozumitelné formě ZDE